Så många älgkort har länsstyrelsen sålt på statens marker

Foto: Kjell-Erik Moseid

Länsstyrelsen i Jämtlands län fortsätter att mot betalning upplåta älgjakt på statens marker. Så här många gästjaktkort på älg hade myndigheten sålt till höstens älgjakt till och med den 20 september.

Jägareförbundet vill ha en snabb lösning på fjälljakten

Inför höstens småviltsjakt i Jämtlandsfjällen har det rått turbulens kring avlysningar av småviltsjakten, där historiskt stora arealer har avlysts under jaktperioden på fågel. Nu bjuder länsstyrelsen in Jägareförbundet Mitt Norrland till samtal.

”Varför vill länsstyrelsen inte prata om fjälljakten nu?”

Det är glädjande att länsstyrelsen har uppmärksammat behovet av dialog mellan alla berörda parter när det gäller möjligheten att vara på våra fjäll i Jämtland. Men varför vänta till nästa år?

Susanna Löfgren, länsråd och tf landshövding i Jämtland.

Länsrådet: ”Länsstyrelsen säljer ingen jakt – däremot upplåter vi jakträtt”

Länsstyrelsen säljer ingen jakt. Däremot upplåter myndigheten jakträtt mot betalning. Det menar Jämtlands länsråd och tillförordnade landshövding Susanna Löfgren i ett mejlsvar på Svensk Jakts frågor. Hon flaggar även för att fler avlysningar av småviltjakten kan komma på statens marker i höst.

”Vad är problemet med samebyns älgjaktgäster?”

På Svenskjakt.se läser jag om att länsstyrelsen säljer jaktkort till samebyns jaktgäster och ställer mig frågan: Vad är egentligen problemet?

Länsstyrelsen säljer jaktkort till jakt som inte får säljas

Jakt på statens marker får inte säljas vidare. Ändå går det att köpa jakt på älg på statens marker i Jämtland. Älgjakten marknadsförs som exklusiv och priset är skyhögt – och det är länsstyrelsen som säljer jaktkorten.
Samtidigt avlyser myndigheten all småviltjakt i området – med hänvisning till pågående älgjakt.

”Samebyarna har begärt omfattande avlysningar av småviltjakt”

En sträng vinter, rovdjursangrepp omfattande sommarturism och utökad älgjakt är orsaker till varför Länsstyrelsen Jämtlands län avlyser så mycket statlig mark från småviltjakt i höst. Det skriver länsrådet Susanna Löfgren och enhetschef Britt Jonasson i ett debattsvar.

Skribenten efterlyser något ödmjukare svansföring från jägare i fjälljaktsfrågan.

”Ödmjukare svansföring hos jägarna efterlyses”

För att jägarna ska få till en dialog med samebyar och länsstyrelser krävs en ödmjukare svansföring från deras sida. Annars är det nog inte möjligt, skriver Johan Nykvist i en replik på debattartikeln Länsstyrelsen borde sluta gissa och ta reda på fakta.

Skribenten efterlyser dialog mellan renägare, Länsstyrelsen Jämtland, älgjägare och fågeljägare för en gemensam syn och lösning på avlysningar av småviltjakt som bygger på fakta.

”Länsstyrelsen borde sluta gissa och ta reda på fakta”

När ska Länsstyrelsen i Jämtlands län sluta gissa och tycka och i stället ta reda på fakta? Svenska medborgare hindras från att jaga, vandra och fiska på våra egna marker av en länsstyrelse som skyr dialog och samförståndslösningar.

Oklart om jakttillstånd för utländska jägare

En grupp på tiotalet italienska jägare uppmärksammandes i de norrbottniska fjällen nyligen. Bara fyra av dem hade särskilt tillstånd för att få jaga småvilt på statens mark ovan odlingsgränsen.

Riksdagspolitiker varnar för ökad polarisering i spåren av Girjasdomen

Girjasdomen riskerar att öka polariseringen mellan renskötsel och jägare. Det befarar fyra riksdagsledamöter från miljö- och jordbruksutskottet som i dagarna besökte Kiruna. Ledamöterna var smått chockade över de djupa sprickorna mellan olika särintressen och konstaterar att det skyndsamt behövs politiska beslut.

Ripjägare anmäler länsstyrelsen till JO

Länsstyrelsen i Jämtlands län avlyste på kort varsel småviltjakten inom bland annat Njaarke sameby. Men någon information om avlysningarna har myndigheten inte gett till vare sig de de småviltjägare som redan löst jaktkort i områdena eller någon annan jägare, enligt en drabbad jägare. Nu JO-anmäler jägaren länsstyrelsen för bristande kommunikation.

Jägarna missnöjda med länsstyrelsen – kallar själva till möte med samebyar

Jägareförbundet Mitt Norrland vill nu träffa alla samebyar i Jämtland och Härjedalen för att hitta lösningar för småviltjakten. Enligt ordförande Gun Fahlander är det bästa lösningen. Hon anser att länsstyrelsen inte verkar intresserad av något samråd med berörda parter.

Många jaktområden avlysta i västerbottensfjällen

Flera jaktområden nära norska gränsen i Västerbotten är stängda för ripjakt premiärveckan. Samtidigt visar ripinventeringen på ett medelår.

Locket på om avlysningarna av småviltjakten i jämtlandsfjällen

Länsstyrelsen i Jämtlands län fortsätter att lägga locket på om och i så fall hur stora avlysningar myndigheten tänker göra i småviltjakten på renbetesfjällen i länet.
Myndigheten har heller inte svarat på Jägareförbundet Mittnorrlands skrivelse där förbundet ifrågasätter länsstyrelsens ständiga avlysningar av småviltjakt.

Länsstyrelsen: Inget minskat jakttryck inom Girjas område

Girjas sameby vill senarelägga försäljningen av jaktkort på grund av renskötseln. Samebyn menar att det inte har blivit något minskat jakttryck sedan förtursreglerna för svenska jägare infördes. Länsstyrelsen har samma bild.

Flera organisationer och föreningar som inte är upptagna på listan över remissinstanser har ändå passat på att tycka till om regeringens fjälljaktsförslag. Foto: Kjell-Erik Moseid

Jägarbas i Norrbotten kritisk till Girjas beslut

Birgitta Isaksson, ordförande för Jägareförbundet Norrbotten är kritisk till att Girjas sameby skjuter upp jaktkortsförsäljningen till den 15 september, särskilt med tanke på ett lägre jakttryck då bara norrbottningar får lösa jaktkort.
Samebyns ordförande Matti Blind Berg menar dock att senarelagt startdatum är nödvändigt med hänsyn till renskötseln.

Fortsatt rörigt om Jämtlands ripjakt

Det är fortsatt oklart om och i så fall hur omfattande avlysningar länsstyrelsen i Jämtlands län kommer att göra i höstens ripjakt på statens marker.

Kraftiga inskränkningar i småviltjakten i Girjas sameby

Det blir ingen jaktkortförsäljning till rippremiären den 25 augusti inom Girjas sameby i Norrbotten. Det står nu klart efter att samebyn valt att inte sälja några jaktkort innan september månad.

Jägareförbundets skrivelse om småviltjakt i fjällen har hittills mötts med tystnad från länsstyrelsen i Jämtlands län.

Jägareförbundet kritiskt – skrivelse om fjälljakt möts med tystnad

Flera samebyar i Jämtland ansöker om avlysningar av småviltjakt under i princip hela älgjaktsperioden.
Jägareförbundet har i en skrivelse till länsstyrelsen uttryckt sto oro för möjligheterna till småviltjakt på renbetesfjällen. Länsstyrelsen har ännu inte svarat jägarna.

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar
Drömjakt
Här finns någonstans att jaga
Vi testar – på riktigt!
Svensk Jakts tester kan du lita på
Gott från vilt
Tips på hur du lagar vilt på bästa sätt
Provläs Svensk Jakt digitalt
Bläddra i senaste numret
Här kan du annonsera vapen
Annonstorget med allt från hundar till jaktvapen
Skriv en debattartikel
Här förs debatten i Jägarsverige

Senaste från Annonstorget

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Samtidigt på JaktPlay

Svensk Jakt på Instagram