Viltköttet värderas i ny studie högt om krisen eller kriget kommer. Foto: Per Jonson

Viltkött viktigt i kristider

SLU har genomfört en studie om viltköttets värde i beredskapstider, och kommit fram till att viltköttet är värt fem miljarder kronor om vi skulle bli tvungna att halvera livsmedelsimporten i kristid.

– Vår studie pekar på att myndigheter, företag och organisationer som eftersträvar en effektiv livsmedelsberedskap bör se Sveriges viltstammar som en beredskapsresurs. Den är också relevant när vi diskuterar hur stora viltstammar vi ska sträva efter i viltförvaltningen, säger Ing-Marie Gren, SLU, som har lett arbetet, i ett pressmeddelande.

Vad är beredskapsvärde

Viltköttets beredskapsvärde handlar om vad det skulle kosta att producera motsvarande mängd livsmedel i jordbruket i ett krisläge. För att göra dessa beräkningar behövde forskarna först göra en uppskattning av hur mycket kött det finns i stammarna av älg, rådjur, vildsvin och dovhjort i Sveriges län, och sedan beräkna det ekonomiska värdet när det gäller livsmedelsberedskap.
Källa: SLU

SLU exemplifierar med andra världskriget då Sveriges import av livsmedel halverades. Används samma beräkning i dag motsvarar viltets beredskapsvärde 5,1 miljarder kronor. Värdet mellan länen i landet skiljer sig dock åt. I norr har älgen stort beredskapsvärde. I syd är vildsvinen värdefulla.

– Att viltresurserna är utspridda över hela landet betyder också att riskexponeringen minskar i en krissituation, eftersom livsmedelsproduktionen är starkt koncentrerad till södra Sverige, säger Ing-Marie Gren vidare.

I studien beräknades slaktvikten av de viltslag som ingick. Totalt uppgick den till 74 000 ton. Älgens andel var 50 procent, vildsvinet stod för 34 procent.

Länsvis beredskapsvärde. Illustration: SLU

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev