Biträdande chef på Genomförandeavdelningen Anna Helena Lindahl är själv medlem i de föreningar hon delar ut bidrag till. "Helt okej" tycker Naturvårdsverkets chefsjurist Kerstin Cederlöf.

Biträdande chef på Genomförandeavdelningen Anna Helena Lindahl är själv medlem i de föreningar hon delar ut bidrag till. ”Helt okej” tycker Naturvårdsverkets chefsjurist Kerstin Cederlöf.

UPPDATERAD: Verkets bidrag går till chefens förening

Biträdande avdelningschefen på Naturvårdsverket är själv medlem i de föreningar hon delar ut bidrag till. ”Helt okej” tycker verkets chefsjurist.

Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren har i en intervju med Svensk Jakt berättat att myndigheten har två olika roller. Men det är inte bara på myndighetsnivå, utan hela vägen ner till individnivå.

Anna Helena Lindahl är den som varit beslutande om bidragen till ideella miljöorganisationer. Hon är biträdande chef på avdelningen för genomförande och samtidigt den person som varit föredragande i Naturvårdsverkets överklagande till förvaltningsrätten om förra årets skyddsjakt på Junselevargen. Ett mål som Naturskyddsföreningen drev, finansierat av just det bidrag som Anna Helena Lindahl beslutat om.

 

Är det lämpligt att du är hanterar dessa bidrag och överklaganden till förvaltningsrätten angående skyddsjakt på Junselevargen samtidigt?

– Jag tycker inte att det är något problem. Vi har beredningar innan och det är många som deltar i beslutet. Ordningen är avstämd på chefsnivå, så att jag personligen skulle kunna driva någon linje här det finns det kontrollinstanser för. Men det här gäller inte bara mig på Naturvårdsverket utan många andra chefer med eftersom det är så här i många frågor. Om man vill så kan man tycka att det ligger i konflikt men man behöver inte se det så.

 

Själv medlem

Men Anna Helena Lindahl har inte bara dubbla roller på Naturvårdsverket. Hon är också medlem i de föreningar som hon beslutar om bidrag till.
I samma beslut som ger Naturskyddsföreningen 2,5 miljoner kronor för att ”Pröva lagligheten av licensjakt på varg” och ”Förbereda och driva klagomål till EU-kommissionen beträffande vargpolitiken” ger Naturvårdsverket bidrag till Sveriges Ornitologiska Förening. En förening där Anna Helena Lindahl är medlem och som efter hennes beslut får 400.000 kronor om året, i två år.

 

Ska man inte tillkännage det vid handläggningen av sådana här ärenden?

– Jag har inte gett bidrag till Gävle fågelklubb.

 

Men till Sveriges Ornitologiska Förening.

– Jag är medlem i Gävle fågelklubb.

 

Som är en lokalförening i Sveriges Ornitologiska Förening.

– Men jag är medlem i Gävle fågelklubb, säger jag. Och skälet till det är att jag har bott i Gävle och att jag lärt mig att skåda fåglar där, men det gör inte mig till dålig beslutsfattare.

 

Är du medlem i Naturskyddsföreningen också?

– Jag är medlem i ett antal föreningar på grund av mina fritidsintressen, bland annat Naturskyddsföreningen. Men jag är inte aktiv någonstans på ett sådant sätt att det skulle påverka mitt beslutsfattande. Som beslutsfattare är vi skyldiga att uppge om vi är jäviga, men bara för att man är medlem i en rikstäckande förening betyder det inte att man är jävig, utan man behöver ha en ansvarsposition i organisationen för att det ska räknas som jäv.

 

Får medhåll av verkets chefsjurist

Naturvårdsverkets chefsjurist Kerstin Cederlöf håller med Anna Helena Lindahl.
– Vi kan inte hindra folk från att vara medlemmar i föreningar, det följer av föreningsfriheten. Däremot så säger man att om man har någon form av inflytande genom en styrelsepost så blir det annorlunda, säger hon.

 

Så det är helt okej för handläggare att ta beslut om bidrag till föreningar som de är medlem i?

– Ja, nu är det ju inte handläggare som fattar beslut utan det är alltid en chef som fattar beslut i den här organisationen.

 

Är det okej om en chef är medlem i någon av organisationerna som får bidrag?

– Jag har ingen aning om, och vi får inte heller kontrollera vad folk har för medlemskap. Jag menar, att vara medlem i Naturskyddsföreningen… Det är möjligt att vara medlem i Naturskyddsföreningen trots att man jobbar på Naturvårdsverket.

 

Och att då arbeta med just handläggandet av bidrag till Naturskyddsföreningen?

– Ja, även vid handläggning av bidrag till Naturskyddsföreningen.

Jäv enligt förvaltningslagen:

11 § Den som skall handlägga ett ärende är jävig
1. om saken angår honom själv eller hans make, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon närstående,
2. om han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
3. om ärendet har väckts hos myndigheten genom överklagande eller underställning av en annan myndighets beslut eller på grund av tillsyn över en annan myndighet och han tidigare hos den andra myndigheten har deltagit i den slutliga handläggningen av ett ärende som rör saken,
4. om han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller
5. om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet.

Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev