Vapenhandlare kräver ersättning för lång licenshantering

Vapen samlas på hög hos handlarna som förlorar stora belopp på polisens långsamma licenshantering. Foto: Jan Henricson

Torsbo Handels har idag skickat in en begäran till Justitiekanslern om ersättning för de ekonomiska förluster som de långa handläggningstiderna för vapenlicensärenden hos polismyndigheten i Västra Götaland orsakat företaget.

Handläggningstiderna är i Västra Götaland, trots upprepad JO-kritik, avsevärt längre än maximalt tillåtna 30 dagar. Ibland rör det sig om handläggningstider på över ett år.
Torsbo Handels ersättningskrav omfattar den ekonomisk skada företaget orsakats genom att kunderna inte kan hämta och därmed betala för vapnen innan licens har beviljats.

Mycket pengar
Handlarna måste dock betala leverantörerna för vapnen oavsett om de fått betalt av kunderna. När problemen är så omfattande och långvariga som varit fallet rör det sig om betydande belopp.
– Problemen med licenshanteringen är ett hot mot jakt- och vapenhandeln i Sverige. Fungerar inte licenshanteringen kommer vi vapen- och jakthandlare inte att överleva på sikt. Redan idag ser vi hur branschen krymper och företag slår igen, säger Anders Toresson VD för Torsbo Handels i ett pressmeddelande.
JO har upprepade gånger riktat kritik mot polismyndigheten i Västra Götalands hantering av vapenlicensärenden men utan att rättelse skett. Handläggningstiderna är idag lika långa som tidigare.

Vill ha ersättning
Orsaken till de långa handläggningstiderna ligger på polismyndigheten. Bland annat har man ställt krav som inte återfinns i lag eller förordning.
Enligt Torsbo Handels har det också förekommit att man inte alls har handlagt vissa typer av licensansökningar. Detta tas upp i den senaste kritiken från JO. Förvaltningsdomstolarna har vidare vid flera tillfällen påtalat att polismyndigheterna måste ha lagstöd för sina beslut.
Med kravet vill Torsbo Handels dels få ersättning för sina kostnader, dels markera att det inte är acceptabelt att en myndighet inte på ett godtagbart sätt utför de arbetsuppgifter som den är ansvarig för.
– Det borde vara en självklarhet att myndigheter följer lagens krav på skyndsamhet och lika självklart att det är myndigheten, och inte vi företagare som ska bära förlusterna om inte lagen följs, säger Anders Toresson i pressmeddelandet.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev