Höga priser och för korta arrendetider engagerar medlemmar i Jägareförbundet som skrivit motioner för att få till ändringar.

Höga priser och för korta arrendetider engagerar medlemmar i Jägareförbundet som skrivit motioner för att få till ändringar. Foto: Olle Olsson

Sveaskog kan bli skogsbrukets Lidl enligt en motion till Jägareförbundets årsstämma

Premium

Genom att ta ett steg i rätt riktning och sänka kostnaden för jaktarrenden kan Sveaskog bli skogsbrukets Lidl. Det sägs i en motion till Jägareförbundets årsstämma, i vilken förslagsställaren oroar sig över allt för höga arrendepriser.

Med en kraftigt sjunkande älgstam ser jägarna allt oftare att priset på jakten och tillgången på vilt inte överensstämmer. När fällavgifter tas ut innan jakten riskerar trycket på älgstammen att bli allt för stort.

Råbock och sälar bland motioner till Jägareförbundets årsstämma

Det är bakgrunden till att Jägareförbundet Dalarna antagit en motion, där man föreslår att Svenska Jägareförbundet i en dialog med ”svenska folkets skogsägare tar ett steg mot vettig prissättning”.

Sveaskog kan med det blir skogsbrukets Lidl, menar motionären som noterat att andra livsmedelsjättar följde efter när det förstnämnda sänkte priserna på en rad varor.

Långa och korta

Skogsbolagens betydelse för jakten och viltvården tas också upp i en motion som initierats av Högsby jaktvårdskrets, där man pekar på problemen med korta arrendeavtal.

Med de tidigare avtalen, som sträckte sig över flera år, fanns ett större intresse för att förvalta viltstammarna. Jägarna hade ett längre perspektiv på viltvårdsarbetet på markerna de arrenderade, skriver motionären.

Risk för uppsägning

Med ettåriga jaktarrenden riskerar långsiktigheten att gå förlorad. Enligt motionen finns det misstankar om att skogsbolag och större markägare vill ha dessa korta jaktarrenden, för att kunna säga upp jaktlag som inte skjuter det antal vilt som markägarna önskar.

Därför vill jaktvårdskretsen att Jägareförbundet ska arbeta för att få tillbaka längre jaktarrenden, i samband med diskussioner med markägare och skogsbolag.

 

• Samtliga artiklar om Jägareförbundets årsstämma

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev