Personen överklagade beslutet – trots att det inte skulle gå. Foto: Jan Henricson

Skyddsjakten kanske kan stoppas – av person med jakträtt

I skyddsjaktsbeslutet på dovhjort meddelade länsstyrelsen att beslutet inte kunde överklagas – men det kan vara fel. Förvaltningsrätten har nu gett Naturvårdsverket i uppgift att utreda detta.

I september beslutade Länsstyrelsen i Västra Götaland om att tillåta skyddsjakt på dovhjort inom ett angivet område från den 16 oktober 2022 till och med den 28 februari 2025. I samma beslut framgick att skyddsjakten inte heller kunde överklagas.

Överklagade ändå

En person valde trots det att överklaga länsstyrelsens beslut till Naturvårdsverket – som menade att de inte kunde pröva överklagandet eftersom beslutet inte fick överklagas.

Men personen nöjde sig inte där – och nu har förvaltningsrätten gett Naturvårdsverket en pekpinne.

Som stöd för att personen ska ha talan i målet framhålls att denne har jakträtt, ”…som är en civil rättighet som åtnjuter skydd enligt artikel 6.1 i Europakonventionen”, skriver förvaltningsrätten i sitt beslut.

Jakträtt kan vara avgörande

Rätten konstaterar alltså att personen kan ha rätt att överklaga tack vare sin jakträtt – trots att skyddsjaktsbeslutet enligt jaktlagen och jaktförordningen inte får överklagas.

Naturvårdsverkets beslut ska därför upphävas och återförvisas till Naturvårdsverket, vars första uppgift blir att reda ut om personen faktiskt har rätt till talan.

Visar det sig därefter att personen faktiskt har rätt till detta, då ska även överklagan av skyddsjakten prövas.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev