Skyddsjakt på sex lodjur stoppas, tills vidare, av domstol.

Skyddsjakt på sex lodjur stoppas, tills vidare, av domstol. Foto: Mostphotos

Skyddsjakt på lo stoppas efter överklagan

Den skyddsjakt på sex lodjur som skulle inledas i Västerbotten i dag, onsdag, har skjutits upp. Anledningen är att skyddsjaktbeslutet överklagats till domstol – som tills vidare stoppat jakten.

Enligt ett beslut av länsstyrelsen i Västerbotten skulle skyddsjakten på sex lodjur inledas i Blaikfjällsområdet, inom Vilhelmina södra sameby, den 13 november.

Samebyn har ansökt om skyddsjakt i förebyggande syfte innan renarna anländer till området. Resultat från lodjursinventeringen 2018–2019 visar att samebyn berörs av åtta föryngringar i Västerbotten. Efter delning med andra samebyar får samebyn ersättning för 6,5 föryngringar. Vilhelmina södra sameby berörs också av fem föryngringar i Västernorrlands län, enligt länsstyrelsen.

 

Många loföryngringar

Länsstyrelsen konstaterar i sitt skyddsjaktbeslut att Vilhelmina södra sameby haft ett relativt högt antal föryngringar av lo inom samebyn och beviljade därför skyddsjakten.
Beslutet överklagades först av föreningen Nordulv – men överklagan avslogs av Förvaltningsrätten i Luleå.

Skyddsjakt på sex lodjur i Vilhelmina

Då överklagade föreningen Jaktkritikerna skyddsjakten. I sin överklagan framför inte Jaktkritikerna några skäl för att överklaga skyddsjakten, utan önskar komplettera sin överklagan vid ett senare tillfälle.

Däremot yrkar Jaktkritikerna på inhibition, alltså att skyddsjakten ska stoppas i väntan på rättslig prövning. Som skäl för inhibition anger föreningen att den uppkomna skadan inte kan repareras om skyddsjakten på de sex lodjuren genomförs.

 

Stoppar jakten

Och nu står det klart att Förvaltningsrätten i Luleå går med på Jaktkritikernas yrkan och domstolen inhiberar, stoppar, skyddsjakten i väntan på att föreningen kompletterar sin överklagan med skäl till varför skyddsjakten inte ska få genomföras.

 

Start i december?

Om eller när skyddsjakten på de sex lodjur kan komma att återupptas är oklart. Men länsstyrelsen i Västerbottens län skriver i ett pressmeddelande att skyddsjakten eventuellt kan inledas i början av december.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev