Jägaren sköt ett skott som träffade hans jaktkamrat, men får efter ett utslag i förvaltningsrätten behålla sina vapen. Foto: Lars Nilsson & Mostphotos

Skott träffade jaktkamrat – får behålla vapen

En jägare som i mörker trodde sig skjuta mot ett vilt, och som med skottet skadade sin kamrat får behålla sina vapen, efter ett utslag i Förvaltningsrätten i Stockholm.

Händelsen som föranledde att Polismyndigheten drog in jägarens vapentillstånd inträffade i samband med jakt på vildsvin i mörker. Förvaltningsrätten beskriver det som att jägaren lossat ett skott utan att förvissa sig om att det inte fanns någon människa i skottriktningen.
En jaktkamrat träffades och fick omfattande skador i höft och lår. Jägaren har godkänt ett strafföreläggande för vållande till kroppsskada, grovt brott, med påföljden villkorlig dom och dagsböter.

 

Höga krav

Polismyndigheten bedömde att brottet var så grovt att jägaren visat sig olämplig att inneha skjutvapen. I sitt beslut skriver man ”…du genom gärningen har uppvisat en likgiltighet inför andra människors liv och säkerhet”, samt ”…inte uppfyller de övriga höga krav som ställs på en vapeninnehavare”.

 

En olyckshändelse

Polisens beslut överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm, där jägaren argumenterade att det som hände den ödesdigra natten var en fråga om en ren olyckshändelse. Att han inte tagit en medveten risk.
Han har också haft vapen sedan mitten av 1960-talet och aldrig gjort sig skyldig till något missbruk av dessa, och att det inte finns någon anledning att befara att det kommer att upprepas.
Beslutet står inte i proportion till hans försumlighet, hävdade jägaren.

 

Inte tillräckligt

Förvaltningsrätten konstaterar i sitt utslag att det finns anledning att ifrågasätta jägarens lämplighet som vapeninnehavare. Men man tycker, med tanke på att brottet begicks av oaktsamhet, inte att det är ett tillräckligt skäl för att återkalla hans vapentillstånd.
När rätten gör en sammantagen bedömning av händelsen samt tiden som gått sedan den inträffade, anser man att jägaren inte är olämplig att inneha skjutvapen och att man därför upphäver Polismyndighetens beslut.
Två av förvaltningsrättens nämndemän uttryckte en skiljaktig mening, och ansåg att Polisen gjort rätt som återkallat jägarens vapentillstånd.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev