Storskarvpopulationen har vuxit rejält i Sverige. Det visar den senaste rikstäckande inventeringen. Foto: Per Jonson

Skarvpopulationen nära fördubblad på tio år

Den svenska populationen av storskarv har nära fördubblats sedan den senaste inventeringen 2012. Enligt sammanställningen från 2023 års rikstäckande inventering räknades 74 767 bon i 224 kolonier.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har på uppdrag av Naturvårdsverket sammanställt en rikstäckande inventering av häckande storskarvar i Sverige. Senast skarvpopulationen inventerades på riksnivå var 2012.

– Många län inventerar storskarven löpande men det är angeläget att också kontinuerligt genomföra en rikstäckande inventering. Det är ett viktigt verktyg bland annat för att kunna utvärdera skarvförvaltningen, säger Mona HansErs, chef viltanalys på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Häckande storskarv i Sverige 2023. Storleken på de röda punkterna visar antalet räknade bon i varje koloni. Illustration: SLU

Ska ses som ett minimimått

Enligt inventeringsresultatet fanns det i fjol 74 767 bon i 224 kolonier i Sverige. Det ska jämföras med 40 958 bon och 169 kolonier 2012.

I rapporten från SLU slår forskarna också fast att inventeringsresultatet ska ses som ett minimimått på antalet häckande storskarvar i landet. Detta beror på att en del av kolonierna inventerades från avstånd och efter häckningssäsong. Aktiva bon kan därmed ha missats.

Största ökningen av bon och kolonier har noterats i Kalmar, Blekinge, Västra Götalands och Östergötlands län. Största andelen av populationen återfinns i Kalmar län med 19,3 procent av de häckande storskarvarna.

Av alla inventerade bon och kolonier återfanns cirka 10 000 bon i 77 kolonier i sötvattensystem.

Mellan och stor

Enligt sammanställningen från SLU utgörs den häckande populationen storskarv i Sverige av underarten mellanskarv. Den atlantiska storskarven förekommer i Sverige, men häckar inte här i någon stor utsträckning.

Enligt inventeringsresultatet var det bara i Dalarnas och Jämtlands län som storskarv inte häckade.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev