Minkbesättningar var utsatta för smitta under pandemin. Foto: Kenneth Johansson

Sju punkter ska hindra att smitta sprids mellan djur och människa

Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt presenterar sju punkter som ska minska riskerna för att smittor sprids mellan djur och människor.

Under covid-19 pandemin drabbades en del svenska minkbesättningar av omfattande smittspridning av SARS-Co V-2.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, och Jordbruksverket fick då i uppdrag av regeringen att utreda hur den svenska djurhållningen kan undvika att det sprids sjukdomar mellan djur och människor, så kallade zoonoser.

 

Sju punkter

Nu har arbetet slutförts och det har utmynnat i en rapport där sju punkter presenteras.

Det skriver myndigheterna i ett pressmeddelande.

Dessa förslag ska minska risken för uppkomst och spridning av zoonoser. 

Överlag fungerar dock smittskyddsstrukturerna väl i Sverige men de kan förbättras. Det har inte minst visat sig under pandemin, enligt SVA och Jordbruksverket.

 

”Gott läge”

– Vi har ett mycket gott djurhälsoläge i Sverige, men att det skett en förändring ser vi av de ökade utmaningarna med stora och kostsamma utbrott. Vi lägger nu förslag som tar hand om både gamla och nya utmaningar. Om vi får möjlighet att genomföra förslagen så kommer vi inte bara stärka vår förmåga mot framtida zoonoser, vi kommer också stå bättre rustade mot de smittor som redan i dag drabbar vår djurhållning som salmonella och fågelinfluensa, säger Ann Lindberg, generaldirektör på SVA, i pressmeddelandet.

Fler kontroller krävs

Sju förslag på åtgärder för att minska risken för uppkomst och spridning av zoonoser:

  1. Inför en obligatorisk förprövning utifrån smittskyddsaspekter vid nybyggnation, tillbyggnation och större ombyggnation av djurstallar.
  2. Den offentliga kontrollen av djurhälsa och smittskydd behöver vidareutvecklas och förstärkas.
  3. Djurhållare som bedriver kommersiell verksamhet med djur ska ha smittskyddsplaner avseende förebyggande hantering av smittrisker i sin verksamhet samt för beredskap vid eventuell smitta.
  4. Djurhållare ska tillse att samtliga som arbetar i djurhållningen är informerade och förstår smittskyddsplan och smittskyddsregler.
  5. Utveckla förutsättningar för myndigheter att dela data i smittskyddsarbetet i gemensamma system och processer.
  6. Se över myndigheters ansvarsområden och uppgifter i smittskyddsarbetet (både förebyggande och vid utbrott) i syfte att utveckla och förbättra myndigheternas arbete i smittskyddskedjan.
  7. Utred vilka ytterligare biosäkerhetsåtgärder som är lämpliga att vidta för att minska risken för introduktion och smittspridning inom olika typer av djurhållningar, samt ge information och vägledning till djurhållare om sådana åtgärder.

Källa: SVA, Jordbruksverket

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev