Genom det så kallade Vildsvinspaketet vill regeringen öka jakten och underlätta handeln med vildsvinskött. Foto: Jonas Malmsten

Regeringen förenklar handeln med vildsvinskött

Regeringen vill underlätta för jägare och företag att få ut svenskt vildsvinskött på marknaden. En rad olika projekt förväntas ge ett positivt resultat.

Regeringen har via Jordbruksverket lanserat vad man kallar Vildsvinspaketet. Fördelat på 13 projekt är målet i regeringsuppdraget tydligt. Fyra olika myndigheter ska se till att det genomförs för att öka tillgång och handel med vildsvinskött genom enklare regler och ökad jakt.

 

Många ska bidra

Jordbruksverket, länsstyrelserna, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har olika roller och uppdrag men kommer att jobbat tätt tillsammans med regelbundna avstämningar.

– De 13 projekten har en bred spännvidd. Det handlar bland annat om nya affärsmodeller, att ändra attityder och att skapa förutsättningar för måltidsupplevelser i hemmet, på restaurang och i det offentliga köket. Det är tydligt att intresset är stort hos de olika aktörerna i vildsvinskedjan och det ska bli intressant att följa resultaten, säger Camilla Bender Larson på Jordbruksverket.

 

Enklare regler

Det handlar om förändrad lagstiftning, där registrerade och utbildade jägare ska ha möjlighet att leverera ett begränsat antal vildsvin direkt till konsument, och även till lokala handlare. Regelverket ska vara klart under 2021.

För att underlätta och uppmuntra till ökad jakt kommer även trikinprover att subventioneras, liksom destruktion i de fall vildsvin måste kasseras.

– Vårt ledord är att det ska vara så enkelt som möjligt, säger Ulf Larsson, projektledare vid länsstyrelsen i Kronoberg, som har ansvaret för att samordna länsstyrelsernas del i vildsvinspaketet.

En del i hans arbete handlar om att revidera länens förvaltningsplaner, som framgent ska utgå från den nationella förvaltningsplanen.

 

Digitalisat och spårbart

SVA:s del i projektet är att digitalisera provtagning och smittspårning. Det handlar då om trikiner, höga cesiumhalter och andra smittsamma sjukdomar.

– Vildsvin kan vara bärare av trikiner och, i vissa områden i Sverige, ha höga halter av cesium. Det skiljer dem från annat vilt och innebär att de måste testas för just detta och det är därför spårbarhet är viktig. I SVA:s uppdrag tittar vi på förutsättningar för alla aktörer i livsmedelskedjan. Det handlar bland annat om attityder, tekniska lösningar samt juridiska och ekonomiska frågor, säger Anna Malmsten, projektledare på SVA.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev