Fler björnar än väntat i Västernorrland och ett stabilt antal i Jämtland. Det är resultatet av björninventeringen från hösten 2015. Foto: Johnny Olsson

Så många björnar hittades i Mittnorrland

DNA-analyserna av insamlad björnspillning i Västernorrlands och Jämtlands län 2015 är nu äntligen klara. Beräkningarna visar att det fanns totalt 1 179 björnar i de båda länen hösten 2015.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, presenterade under tisdagen sin rapport från spillningsinventeringen från 2015. Resultatet är kraftigt försenat men enligt Jonas Kindberg, forskare vid Skandinaviska Björnprojektet på SLU var den bästa inventeringen hittills.

Länsstyrelserna ansvarade för inventeringen i samarbete med Svenska Jägareförbundet och Viltskadecenter. Cirka 2 700 personer skickade in totalt 5 900 spillningsprover. 80 procent av proverna innehöll DNA från björn.

Jonas Kindberg anser att det är ett stort antal prover som samlats in och att proverna håller hög kvalitet, vilket ger ett mycket bra underlag för beräkningen av antalet individer.

 

Stabilt antal björnar i Jämtland

För Jämtlands del visar resultatet att länet hade ungefär lika många björnar 2015 som vid den senaste inventeringen 2006.

Totalt 907 individer 2015 jämfört med 906 individer 2006.

Jämtlands björnstam var sannolikt på tillväxt fram till 2008 för att sedan minska igen. Det visar i alla fall björnprojektets skattningar av björnstammen i länen 2008 och 2013.

Det stämmer också även överens med Björnobsen under samma tidsperiod och antyder att populationen har en fortsatt nedåtgående utveckling efter 2015.

För närvarande ligger Jämtlands förvaltningsmål för björn på 650 individer. Minskningen i björnobsen är i linje med länsstyrelsens förvaltning att nå målet på 650 individer och ligga inom intervallet på 500 till 800 björnar.

Länsstyrelsen ser fortsatt behov av att minska björnstammen.

Hur björnspillningsinventeringen kommer att påverka tilldelningen för licensjakten är dock för tidigt att säga, menar SLU.

 

Fler björnar än väntat i Västernorrland

För Västernorrlands del visar inventeringen det att det finns mellan 350 och 360 björnar i länet. Det är en fler än vad forskarna tidigare trott. Ökningen av björnstammen i Västernorrland beror, enligt SLU, förmodligen främst på att andelen könsmogna honor ökat kraftigt de senaste åren och att de bidragit med en högre tillväxt än förvaltningen varit medveten om.

Det var elva år sedan det gjordes en liknande inventering i Västernorrlands län. Så pass glesa inventeringar det svårt att uppskatta antalet djur mellan åren, särskilt när andelen vuxna honor ökar, menar SLU. För Västernorrland har Björnobsen legat på en relativt stabil nivå under flera år, men under de senaste två åren har den ökat markant.

I Västernorrland har förvaltningsplanen för björn varit att hålla stammen inom intervallet 180-220 djur. Länsstyrelsen anser att resultatet från inventeringen ger dem goda skäl att se över den målsättningen.

Det kommer att innebära en ökad tilldelning inför höstens björnjakt och några år framåt. Hur stor den kommer att vara är i dagsläget för tidigt att svara på, uppger SLU.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev