Inventeringar visar att vargstammen växer i Gävleborgs län.

Inventeringar visar att vargstammen växer i Gävleborgs län. Foto: Mostphotos

Rekordmånga vargar hittades i Gävleborg

Premium

Gävleborgs lodjursstam är nästan dubbelt så stor som det golv som Naturvårdsverket nyligen beslutat om. Även vargstammen i länet är rekordhög och ligger långt över golvet.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län skriver i sin slutrapport från vinterns varg- och lodjursinventeringar att snöförhållandena under spårningsäsongen var bra i hela länet, ”även om säsongen blev lite väl kort i Gästriklands södra delar”.

Myndigheten lyfter även fram den hjälp man får tack vare allmänhetens rapportering. Hjälpen leder till en bra täckningsgrad och effektivitet ”som i sin tur leder till ett inventeringsresultat som känns tryggt att använda i förvaltningen av länets rovdjur”, skriver länsstyrelsen. Gävleborg är ett av de län där länsstyrelsen får in flest rovdjursobservationer från allmänheten.

 

Resultat från lodjursinventeringen. I kartan ses dokumenterade familjegrupper av lodjur (runda gröna markörer med svart cirkel inuti) samt hur de är grupperade i unika familjegrupper (grön/svart treklöver). Karta: Länsstyrelsen

Vid lodjursinventeringen 2018/2019 kvalitetssäkrades 19,5 länsegna familjegrupper. Lodjursstammen i Gävleborg vintern 2018/2019 uppskattades till cirka 107 individer. Det långt över det golv för lodjursstammen som i våras sänktes av Naturvårdsverket från 13 till 10 årliga föryngringar. 10 föryngringar motsvarar i Gävleborg 55 lodjur.

Notabelt är att länsstyrelsen inte tillät någon licensjakt på lodjur i Gävleborgs län tidigare i år eftersom lodjursstammen bedömdes vara för liten för att jakt skulle medges. Myndigheten gick då på föregående vinters inventering.

 

53 vargar

Även vargstammen fortsätter att växa i länet. Gävleborg berördes vintern 2018/2019 av 15 vargrevir, varav åtta delades med andra län. Länet hade 5,3 länsegna familjegrupper och 2,3 länsegna revirmarkerande par. Vargstammen i Gävleborg vintern 2018/2019 uppskattas därmed till cirka 53 individer.

Det betyder att även vargstammen ligger långt över det beslutade golvet. Trots att Naturvårdsverket i våras höjde golvet från 2 årliga föryngringar till 3,5 årliga föryngringar. Det betyder att rekordnoteringen från vintern 2016/2017 tangeras och i modern tid har det inte funnits fler vargföryngringar i Gävleborgs län än vad som var fallet den senaste vintern.

Under 2019 tilläts ingen licensjakt på varg i landet. Inte heller under 2020 kommer någon licensjakt på varg att tillåtas.

 

Resultat från varginventeringen 2018/2019. Karta: Länsstyrelsen

Vargrevir med föryngringar

Glamsen. Delas med Uppsala (0,5). Familjegrupp med föryngring 2018. Föräldraparet utgörs av en hane född i Glamsen 2 och en tik född i Riala.

Björnås. Delas med Dalarna (0,5). Familjegrupp med föryngring 2018. Föräldraparet utgörs av en hane från Djurskog 3 och en tik (F1) från Prästskogen.

Prästskogen. Delas med Jämtland och Västernorrland (0,3). Familjegrupp med föryngring 2018. Föräldraparet utgörs av en hane från Julussa 9 och en tik från Djurskog 3.

Sjösveden. Delas med Dalarna (0,5). Familjegrupp med föryngring 2018. Föräldraparet utgörs av en hane från Korsån 4 och en tik från Björnås 2.

Ryssjön. Inom Gävleborg (1,0). Familjegrupp med föryngring 2018. Föräldraparet utgörs av en hane från Björnås 2 och en tik från Sandsjön 3.

Korsån. Delas med Dalarna (0,5). Familjegrupp med föryngring 2018. Föräldraparet utgörs av en hane från Kynna 2 (F1) och en tik från Björnås.

Krokvattnet. Delas med Jämtland (0,5). Familjegrupp med föryngring 2018. Föräldraparet utgörs av en hane från Vimyren 1 och en tik från Draggen 2.

Loberget. Delas med Dalarna (0,5). Familjegrupp med föryngring 2018. Hanen är född i Krokvattnet 1 och tiken i Kukkumäki 1.

Andån. Delas med Dalarna (0,5). Familjegrupp med föryngring 2018. Hanen är född i Björnås 3 och tiken i Vimyren 1.

 

Källa: Länsstyrelsen

Revirmarkerande vargpar

Skrottmyran. Hanen är född i Aamäck 4 och tiken i Prästskogen 4.

Gullsjön. Hanen är född i Sjösveden 3 och tiken i Korsån 5.

Tinäset. Delas med Dalarna och Västmanland (0,3). Hanen är född i Glamsen 1 och tiken i Björnås 3.

 

Källa: Länsstyrelsen

Järv i norr

Länsstyrelsen bedömer att det årligen sker mellan fyra och sju järvföryngringar inom Gävleborgs län. Populationen är som tätast i länets norra och nordvästra delar. För att få fram hur många järvar det finns ska antalet föryngringar multipliceras med 6,5.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev