Ett snyggt möbelemang där sälskinn är kronan på verket. Men sådant är förbjudet att handla med. Det är bättre att den värdefulla resursen inte tas tillvara, enligt de som bestämmer. Foto: Anja Kjellsson

Regeringen: Små möjligheter att häva förbudet mot handel med sälprodukter

Premium

Regeringen vill i nuläget inte arbeta för att häva förbudet mot handel med sälprodukter. Utsikterna att lyckas är små. Det sa landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) i en debatt i riksdagen, och kritiserades hårt av oppositionen för att inte följa riksdagens beslut i frågan.

Alexandra Anstrell (M) har frågat landsbygdsminister Jennie Nilsson om hon kommer att agera i EU för ett handelstillstånd för sälprodukter.

Lars Beckman (M) har också frågat ministern hur det kommer sig att hon inte tänker följa riksdagsbeslutet, att driva frågan om att få ett tillstånd i EU för handel med sälprodukter. Samt att Sverige inom EU bör driva frågan att upphäva förbudet mot handel med sälprodukter.

 

Undantag togs bort

2009 infördes ett import- och försäljningsförbud av sälprodukter inom EU. Ett undantag infördes för fortsatt försäljning av sälprodukter från skyddsjakten.

Kanada och Norge inledde ett par år senare en tvist i världshandelsorganisationen WTO mot EU, eftersom de ansåg att förbudet var handelshindrande. WTO kom fram till att EU:s förbud var tillåtet enligt gällande handelsregler, men att undantaget för skyddsjakten var diskriminerande och därmed inte förenligt med WTO-rätten.

Undantaget för fortsatt försäljning av sälprodukter från skyddsjakten inom EU togs bort 2015. I praktiken ett totalstopp för handel med sälprodukter.

 

Kostnader för jägare

Jennie Nilsson (S). Foto: Martin Källberg

– Regeringen bedömer att möjligheterna att i nuläget driva frågan att häva EU-förbudet mot handel av sälprodukter är mycket små. Tillkännagivandet är inte slutbehandlat, sa Jennie Nilsson i riksdagen i tisdags i samband med en interpellationsdebatt.

Under årets licensjakt får 2.000 gråsälar fällas. Naturvårdsverket har även beslutat att tillåta skyddsjakt efter 900 knubbsälar och 420 vikare under 2021 och början av 2022.

– Regeringen är medveten om att säljakt är tidskrävande och förenad med kostnader för den enskilde jägaren. Det är inte heller möjligt för en jägare att sälja exempelvis sälskinn eller kött på grund av EU-förbudet mot handel med sälprodukter, konstaterade ministern.

 

Kritisk moderat

Regeringen har för 2021 beslutat att högst tre miljoner kronor får fördelas till länsstyrelserna för att användas till ersättning för hanteringskostnader för gråsälar.

– En vetenskaplig utvärdering av licensjakten på gråsäl ska redovisas senast den 1 juni 2021. Jag kan inte föregå det pågående arbetet och föregripa utvärderingen, sa Jennie Nilsson.

Alexandra Anstrell (M).

Alexandra Anstrell (M):

– Vi står här i dag och debatterar frågan om att sälja sälprodukter. Vi pratar alltså om att försöka skapa möjligheter, men landsbygdsministern säger nej därför att det verkar vara för svårt. Att en svensk säljägare inte får sälja någonting från sälen är helt galet. Att sälarnas kött och päls inte får säljas kan medföra att säljägare inte vill skjuta fler sälar eller att det blir stora svårigheter att bli av med kropparna. En del skjuter sälarna men låter dem sedan sjunka till botten, och flyter upp när gaser har bildats. Och det kan bidra till övergödning i Bottenviken.

 

Foten är nedsatt

Lars Beckman (M) gick sedan upp i talarstolen:

– Gråsälar i Östersjön och Bottenhavet har svårt att hitta mat. Det är faktiskt helt orimligt att vi har fått en situation där det finns så mycket säl och skarv efter kusten i Gävleborg och på många andra håll. Naturen har alltså hamnat ur balans.

Lars Beckman (M).

Han menar att regeringens bedömning att möjligheterna  är små att ändra handelsförbudet bottnar i en uppgörelse med Miljöpartiet.

– Jag tror att man ska läsa frågan som att Miljöpartiet har satt ned foten och bestämt i ännu en fråga. Det spelar ingen roll om det är rovdjursfrågor eller andra landsbygdsfrågor som är viktiga. Vilka drabbas av Socialdemokraternas och Miljöpartiets veto? Jo, det är sälarna som har svårt att hitta mat. Det är sälarna som håller på att dö en svältdöd.

John Widegren (M) sa under debatten att det behövs en beståndsreglerande jakt på både säl och skarv.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev