WWF ger 8,2 miljoner kronor till olika projekt som ska öka acceptansen för stora rovdjur. Foto (i hägn): Ingemar Pettersson

Projektpengar ska öka acceptansen för stora rovdjur

Världsnaturfonden WWF satsar 8,2 miljoner kronor på sex projekt som ska förbättra samexistensen mellan människor och rovdjur. Det handlar bland annat om stöd till bättre inventeringar, pengar till skyddsåtgärder och ökad information om vargen genom  animerade filmer.

Dialogmöten, rovdjursavvisande stängsel och information från pågående forskning ska med ekonomiskt stöd från WWF få människor som ständigt lever nära stora rovdjur att acceptera de skador och den påverkan rovdjuren har.

Konfliktlösning

WWF:s pengar går till forskare, länsstyrelser, organisationer och stiftelser.

– Vi ser hur viktigt det är att stödja projekt och initiativ för att minska skador, skapa samarbeten och förebygga konflikter mellan rovdjur och människor. Det är helt avgörande för att säkra framtiden för de stora rovdjuren, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF, i ett pressmeddelande.  

Gustaf Lind, generalsekreterare, WWF.

Lokala forum är ett av projekten som får stöd. Där ska konfliktexperten Bernard le Roux från Dialogues i samarbete med SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, genomföra en satsning för att minska konflikterna och öka förståelsen för frågor kopplade till rovdjur.

Jägare inventerar

I Dalarna får Jägareförbundet Dalarna och Länsstyrelsen medel för att förbättra rovdjursinventeringarna. Här deltar jägarkåren genom att rapportera observationer och spår som sedan kvalitetssäkras av Länsstyrelsens personal.

SLU/Grimsö forskningsstation har fått medel för att sprida mer kunskap om vargar och på så sätt kunna öka acceptansen för dem genom animerade filmer om varg.

Sida vid sida

– WWF:s långsiktiga mål med att stötta projekten är att skapa livskraftiga rovdjursstammar och en rovdjursförvaltning som är långsiktig och förutsägbar. Vi vill skapa en ekosystembaserad grundsyn för förvaltningen där både människor och stora rovdjur mår bra och lever sida vid sida, säger Benny Gäfvert, rovdjursexpert WWF.  

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev