Även krönikören Robert Aschberg tar nu upp problemet med de långa handläggningstiderna för vapenlicens. Foto: Jan Henricson

JO kritiserar Polisen för brister i handläggningen av vapenlicenser. Foto: Jan Henricson

Polisen kritiseras av JO – brister i handläggningen av vapenlicenser

Premium

Polisen är för långsam i sin hantering av licensansökningar, anser JO Per Lennerbrant som inspekterat handläggningen av vapenärenden vid Polismyndighetens rättsenhet i Stockholm.

Justitieombudsmannen, JO, har under ett antal år granskat Polismyndighetens handläggning av vapenärenden. Under senare delen av sommaren och hösten 2021 skedde en tydlig ökning av antalet klagomål till JO om polisens handläggningstider i vapenärenden. Därför beslutade JO att granska handläggningen vid Polismyndighetens rättsenhet Stockholm.

Vid inspektionen granskades 200 vapenärenden som JO hade begärt in. Granskningen gällde både pågående och avslutade ärenden.

 

Följer inte lagen

Så här står det i JO:s protokoll från granskningen:

”Iakttagelser vid inspektionen bekräftade att handläggningstiderna i ansökningsärenden vid rättsenhet Stockholm inte uppfyller förvaltningslagens krav på en snabb handläggning, vilket enligt JO inte är godtagbart. JO kunde vidare konstatera att det i många ärenden förekom långa perioder av passivitet och dröjsmål i handläggningen.”

Vidare skriver JO:

”Min granskning har visat att handläggningstidema i detta ärendeslag vid rättsenhet Stockholm inte uppfyller förvaltningslagens krav på en snabb handläggning. Det är självfallet inte godtagbart.”

 

Många slutar

JO förutsätter nu att Polismyndigheten fortsätter det arbete som har påbörjats för att komma till rätta med de långa handläggningstiderna vid rättsenheten.

Rättsenheten har under lång tid haft stor personalomsättning och många vakanser bland vapenhandläggarna. Det har bland annat lett till långa handläggningstider, menar Polismyndigheten.

 

Nya rutiner

För att effektivisera handläggningen och göra verksamheten mindre känslig för vakanser arbetar Polismyndigheten nu med att minska specialiseringen och bredda kompetensen hos handläggarna. Det pågår också ett arbete med att följa upp och utvärdera vapenhandläggningen vid rättsenheten samt att ta fram nya rutiner och handlingsplaner.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev