Foto: Jan Henricson

Foto: Jan Henricson

Partiledarna om vapenlagstiftningen

Premium

EU:s nya vapendirektiv har väckt mycket debatt. Sverige ska nu införliva direktivet i nationell lagstiftning. I samband med det öppnas möjligheter till förändringar.
Svensk Jakt har frågat samtliga åtta partiledare i riksdagspartierna. Har du några förslag till en förenklad vapenlagstiftning?

Socialdemokraterna, Stefan Löfven

Stefan Löfven (S).

Stefan Löfven (S).

– Vapenlagstiftningen är en avvägning mellan flera intressen. Under arbetet med EU:s vapendirektiv har den svenska regeringen varit mycket aktiv, inte minst för att ta tillvara jägares och sportskyttars intressen. Förslaget till ny vapenlag har alldeles nyligen varit ute på remiss och vi tar nu del av de synpunkter som kommit in och kommer att återkomma med förslag. Det är viktigt för oss att få till stånd en lag som inte försvårar jaktintresset i Sverige.

 

Gustav Fridolin.

Gustav Fridolin.

Miljöpartiet, Gustav Fridolin

– En utredning har nu presenterat sin tolkning av direktivet och vilka ändringar som behöver göras i svensk lagstiftning för att leva upp till direktivet. Utredningens resultat har varit ute på remiss och vi avvaktar sammanställningen av svaren från remissen innan slutgiltigt ställningstagande tas.

 

 

 

Vänsterpartiet, Jonas Sjöstedt

Jonas Sjöstedt (V).

Jonas Sjöstedt (V).

– Vi vill skärpa lagstiftningen, men det ska inte slå mot de som ägnar sig åt jakt och sportskytte. Vi anser också att det inte är acceptabelt med orimligt långa handläggningstider för att få vapenlicenser. Polisen ska handlägga ärenden så snabbt som möjligt och om detta inte fungerar så behöver åtgärder vidtas.

 

Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson

Jimmie Åkesson (SD).

Jimmie Åkesson (SD).

– Sverigedemokraternas linje är att endast minimikraven införs och att allt därutöver avslås. Vi förespråkar att en ny jakt- och viltmyndighet skapas som bland annat ska ta över ansvaret för vapenlicenser från polismyndigheten.

 

 

Ulf Kristersson (M).

Ulf Kristersson (M).

Moderaterna, Ulf Kristersson

– Ja, Moderaterna har ett helt paket för att förbättra regelverket för vapenägare. Bland annat vill vi skapa möjligheter till större vapengarderob, slopa det särskilda tillståndet för ljuddämpare och erkänna EU:s vapenpass.

 

 

Annie Lööf (C).

Annie Lööf (C).

Centerpartiet, Annie Lööf

– Jägares och sportskyttars vapenanvändning ska värnas, bland annat genom snabbare tillståndsgivning. Det bör vara lättare att förvara sina vapen hos någon annan, exempelvis hos någon man jagar tillsammans med. Vi vill också se över möjligheten att införa vapenbyteslicenser för att underlätta för den som vill byta till ett annat vapen inom samma vapenklass. Samtidigt behövs hårdare tag mot illegala vapen.

 

Jan Björklund (L).

Jan Björklund (L).

Liberalerna, Jan Björklund

– För det första röstade Liberalerna emot vapendirektivet i EU-parlamentet eftersom det var alltför långtgående vad gäller följderna för jägare och sportskyttar. När nu direktivet ska implementeras anser vi att det måste ske på ett sätt som drabbar så få legala vapenägare som möjligt.

 

Kristdemokraterna, Ebba Busch Thor

Ebba Busch Thor (KD).

Ebba Busch Thor (KD).

– Vi har många förslag:

• Flytta hanteringen av vapenlicenser från polisen till en ny jaktmyndighet.

• Inför möjlighet till rättshjälp I vapenlicensmål.

• Avskaffa tidsbegränsningen av vapenlicenser.

• Gör reglerna tydligare för när vapenlicens ska beviljas och hur vapen ska förvaras.

Avskaffa det särskilda licenskravet för ljuddämpare.

Slopa begränsningen av antalet vapen.

Avskaffa kravet på att vapenhandlare måste ha ett minimiantal transaktioner per år för att få fortsätta sälja vapen och ammunition.

En jägare eller skytt med licens som byter in ett vapen borde kunna köpa en nytt av samma typ direkt utan att en ny prövning görs.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev