Foto: Johnny Olsson

Partiledarna om jakt på varg

Premium

I riksdagens beslut om en hållbar rovdjurspolitik sägs bland annat att vargstammen ska minska i de län där koncentrationerna är som störst. Hur ska du säkerställa att riksdagens beslut genomförs i praktiken?
Svensk Jakt har frågat samtliga åtta partiledare i riksdagspartierna.

Socialdemokraterna, Stefan Löfven

Stefan Löfven (S).

Stefan Löfven (S).

– Vi har lyckats få på plats ett system för att verkställa riksdagens rovdjursbeslut vilket den borgerliga regeringen misslyckats med. För oss socialdemokrater är det viktigt att besluten ska vara regionalt förankrade och genom en rad åtgärder har vi nu till exempel en licensjakt på varg som klarar domstolsprövningar. 98 vargar har fällts under vår mandatperiod jämfört med 22 under den förra borgerligt styrda mandatperioden.

 

 

Gustav Fridolin.

Gustav Fridolin (MP).

Miljöpartiet, Gustav Fridolin

– Att ha både jakt och varg ska inte vara en motsättning. För att vargstammen ska bli långsiktigt livskraftig enligt vedertagen vetenskap vill vi inrikta oss på fler skadeförebyggande åtgärder som stängsling, skyddsjakt där så är nödvändigt och ersättningar till drabbade.

 

 

Vänsterpartiet, Jonas Sjöstedt

Jonas Sjöstedt (V).

Jonas Sjöstedt (V).

– Naturvårdsverket gör bedömningen att för att tillgodose de politiska målen för rovdjursförvaltningen ska miniminivåer sättas utan att gynnsam bevarandestatus för rovdjuren äventyras. Vi delar den bedömningen.

 

 

Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson

Jimmie Åkesson (SD).

Jimmie Åkesson (SD).

– I vissa områden i västra Svealand och södra Norrland är koncentrationen av varg mycket hög och det är Sverigedemokraternas uppfattning av att vargstammen i vissa områden behöver förvaltas mer aktivt. Detta skulle underlättas av en decentralisering av den myndighet som hanterar frågan så att beslutsprocessen flyttar närmare dem som berörs. Dessutom ska beslutad licensjakt genomföras och inte tillåtas obstrueras av aktivister.

 

 

Ulf Kristersson (M).

Ulf Kristersson (M).

Moderaterna, Ulf Kristersson

– Moderaterna står bakom riksdagsbeslutet och målet om 170–270 individer och att vargstammen ska minskas där den är som tätast. Vi vill stärka viltförvaltningsdelegationernas mandat att fatta beslut om skydds- och licensjakt på varg, i syfte att stärka den lokala förankringen och uppnå bättre balans.

 

 

Annie Lööf (C).

Annie Lööf (C).

Centerpartiet, Annie Lööf

– Naturvårdsverket har i uppdrag att se till så att beslutet efterlevs. Naturligtvis behöver det följas upp att beslutet genomförs, och det är i första hand regeringens ansvar.

 

 

Jan Björklund (L).

Jan Björklund (L).

Liberalerna, Jan Björklund

– En väl avvägd rovdjurspolitik är en balansgång. Vi vill ha friska rovdjursstammar samtidigt som vi ska ta stor hänsyn till berörd lokalbefolkning, deras djurhållning och ekonomi. Ansvariga myndigheter har ansvar för att göra de nödvändiga avvägningarna om när och var jakt ska ske.

 

 

Kristdemokraterna, Ebba Busch Thor

Ebba Busch Thor (KD).

Ebba Busch Thor (KD).

– Besluten om antalet vargar som ska skjutas vid licensjakt ska anpassas till de demokratiskt beslutade målen för rovdjursstammarna. Länsstyrelserna måste också bli mer alerta när det gäller att ta initiativ till skyddsjakt. För att detta ska ske behövs troligtvis politiska initiativ i form av regleringsbrev och/eller ändringar i lagar och förordningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev