Foto: Johnny Olsson

Partiledarna om älgförvaltningen

Premium

Den nya älgförvaltningen har skapat motsättningar genom att storskogsbrukets företrädare utnyttjat, eller hotat med att utnyttja, sin utslagsröst i älgförvaltningsgrupperna.
Svensk Jakt har frågat samtliga åtta partiledare i riksdagspartierna. Är ditt parti berett att demokratisera älgförvaltningen och stärka vanliga jägares inflytande?

Socialdemokraterna, Stefan Löfven

Stefan Löfven (S).

Stefan Löfven (S).

– Vi socialdemokrater anser att jaktbesluten ska fattas nå nära medborgarna som möjligt. Därför har vi ställt oss bakom det nuvarande systemet. Men det har fungerat olika bra i olika områden. Innan det nya systemet drevs igenom föreslog Socialdemokraterna att ordförandena i älgförvaltningsgrupperna skulle vara opartiska. Vi är beredda att se närmare på att genomföra en sådan förändring om det visar sig att det inte går att lösa de motsättningar som uppkommit i en del områden.

 

Gustav Fridolin.

Gustav Fridolin (MP).

Miljöpartiet, Gustav Fridolin

– Vi lyssnar givetvis på den kritik som finns om älgförvaltningens problem och tillkortakommanden och vi är öppna för förändringar av den vid behov.

 

 

 

Vänsterpartiet, Jonas Sjöstedt

Jonas Sjöstedt (V).

Jonas Sjöstedt (V).

– Det viktiga för oss är att älgförvaltningen skapar en älgstam av hög kvalitet som är i balans med betesresurser och som tar hänsyn till viktiga allmänna intressen som till exempel rovdjursförekomst, trafiksäkerhet, jordbruk, skador på skog och inverkan på den biologiska mångfalden. För att det ska fungera bör myndigheter, organisationer, markägare och jägare tillsammans skapa en uthållig älgförvaltning. Vi är beredda att lyssna om det skulle finnas goda skäl att ändra nuvarande fördelning i älgförvaltningsgrupperna, där det idag ingår tre markägare och tre jägare, och att det skulle stärka viktiga allmänna intressen.

 

Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson

Jimmie Åkesson (SD).

Jimmie Åkesson (SD).

– Nja. Vi anser att skogsindustrins och jägarnas intressen bör kunna harmoniera och att eventuella meningsskiljaktigheter ska kunna lösas genom dialog. Vi föreslår inte någon förändring avseende sammansättningen av älgförvaltningsgrupperna.

 

 

Ulf Kristersson (M).

Ulf Kristersson (M).

Moderaterna, Ulf Kristersson

– Moderaterna har drivit igenom ett tillkännagivande till regeringen om att viltförvaltningsdelegationerna bör utvärderas. I samband med utvärderingen bör även älgförvaltningsgrupperna ses över, för att säkerställa att det finns en balans mellan olika intressen.

 

 

Annie Lööf (C).

Annie Lööf (C).

Centerpartiet, Annie Lööf

– Vi vill se över förvaltningen för att se till så att besluten är regionalt förankrade. Det behöver finnas en balans mellan de olika intressena i älgförvaltningsgrupperna. Samtidigt är ägandet centralt, med markägandet följer också rätten till jakt på marken.

 

 

Jan Björklund (L).

Jan Björklund (L).

Liberalerna, Jan Björklund

– Olika intressen måste ständigt vägas mot varandra. Grunden måste vara dialog och samförstånd som innebär att olika intressen och parter så långt som möjligt kommer överens.

 

 

Kristdemokraterna, Ebba Busch Thor

Ebba Busch Thor (KD).

Ebba Busch Thor (KD).

– Vi anser att det behövs en väl avvägd balans mellan jakt- och skogsbruksintresset. Det är önskvärt om konsensus kan uppnås i älgförvaltningsgrupperna. Det är åtminstone rimligt att en bra dialog förs inom förvaltningsgrupperna. Om grupperna inte fungerar har intressenterna ett ansvar för att utse representanter som kan arbeta konstruktivt. Kristdemokraterna vill genomföra en översyn av jaktpolitiken och i denna bör även förutsättningarna för bra samarbete inom älgförvaltningsgrupperna tas med.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev