torsdag 23 september

Länsstyrelsen: ”Beror på vilken roll man har i organisationen”

Därför stoppar Länsstyrelsen i Örebro län sin enhetschef Inga Ängsteg från att sitta med i Svenska Jägareförbundets styrelse. Foto: Jan Henricson

Personalchefen Jarno Saukko svarar på Svensk Jakts frågor om vad som gäller för att ha ett förtroendeuppdrag vid sidan om en anställning på Länsstyrelsen i Örebro län.

Valberedningens ordförande Jan-Olov Ragnarsson.

Valberedningen: ”Jättesynd att det blev på det här sättet”

Svenska Jägareförbundets valberedning hade diskuterat frågan med Inga Ängsteg, om det kunde bli en konflikt mellan en styrelsepost i förbundet och hennes arbete som enhetschef vid Länsstyrelsen i Örebro län.

Inga Ängsteg har valt att tacka nej till Svensk Jägareförbundets valberednings nominering. Detta efter uppmaningar från hennes arbetsgivare, länsstyrelsen i Örebro län.

Tackar nej till styrelseuppdrag efter uppmaning från länsstyrelsen

Inga Ängsteg var föreslagen som ny ledamot i Svenska Jägareförbundets styrelse. Nu blir det inte så. Enligt Ängstegs arbetsgivare, Länsstyrelsen i Örebro län, är nomineringen inte förenlig med hennes tjänst på myndigheten.

Det är den här vapenmodellen som Polismyndigheten fortsätter hävda inte är lämplig för jakt eftersom den har friliggande pistolgrepp och vikbar kolv. Förvaltningsrätten i Stockholm anser däremot i en dom att vapenmodellen är lämplig för jakt.

Fortsatt nej till licens för Tikkastudsare

Polisen beviljar inte licens för Tikka T3x TAC A1. En man som sökt licens för vapnet fick rätt i förvaltningsrätten men Polismyndigheten överklagade till Kammarrätten som ansåg vapnet inte lämpligt för jakt. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar heller inte prövningstillstånd.

Ogillrad rävfälla polisanmäldes – misstänkte illegal fångst

En ogillrad rävfälla polisanmäldes av en kvinna som beskrivs vara ”ett välkänt namn inom jakten”.
Nu har polisen lagt ned sin förundersökning.

Fortsatt press på regeringen i vapenfrågor

Riksdagen sätter fortsatt press på regeringen i vapenfrågor. En majoritet i justitieutskottet har enats om inte mindre än åtta tillkännagivanden, där kravet på en utredning av vapenlagen är ett av tyngre inslagen.

Det ska bli lättare för djurägare att skydda tamboskap från rovdjursangrepp, anser Centerpartiet

Centern vill ha effektivare skyddsjakt på varg

Gör det möjligt att vid behov tillåta skyddsjakt på helt vargrevir i stället för enskilda individer. Och gör det tryggare, enklare och snabbare för personer att ansöka om skyddsjakt.
Det här är två punkter i Centerpartiets nya förslag till utskottsinitiativ.

Jakten på framtiden ifrågasätts

Jägareförbundet Blekinge föreslår att Jägareförbundets stora satsning Jakten på framtiden utvärderas innan arbetet går vidare.

136 björnar fällda under vårens skyddsjakt i norr

Nästan dubbelt så många björnar har fällts under skyddsjakt i vår som rekordåret 2017.
Totalt har nu 136 björnar avlivats i de tre nordligaste länen och frågan är nu hur licensjakten påverkas och om länsstyrelserna underskattat storleken på björnstammen.

LRF avbryter samarbete med Jägareförbundet: ”Förvånande”

LRF avbryter samarbetet med jägarnas organisationer med att ta fram en gemensam plan för hur viltskador i skog och på jord ska minska. Att LRF vill gå vidare i en sådan här fråga utan jägarnas medverkan är förvånande, kommenterar Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson.

Skyddsjakt på två oskygga björnar

Länsstyrelsen i Gävleborgs län beviljar skyddsjakt efter två fjolårsbjörnar i Los, Ljusdals kommun.

Länsstyrelsen vill ha vinterjakt på älg i delar av Norrbotten

Länsstyrelsen i Norrbotten vill ha vinterjakt på älg i ett område norr om Harads. Det är i samma område som Sveaskog ville skyddsjaga älg från helikopter. Det blir heller inget brunstuppehåll i Norrbotten kommande höst.

Regeringen får bakläxa av HFD om älgjaktdagar

Länsstyrelsen i Västerbotten beslutade förra året att utöka antalet älgjaktdagar på statens mark ovan odlingsgränsen. Sex samebyar överklagade till regeringen som gick på länsstyrelsens linje. Frågan gick vidare till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, som ger regeringens beslut svidande kritik.

I en studie om hur älgens hjärtfrekvens, temperatur och aktiviteter förändras med årstidernas växlingar har forskare vid SLU fått flera intressanta resultat.

Älgens hjärta slår långsamt om vintern

Älgen sänker både kroppstemperatur och hjärtrytm om vintern för att spara energi, visar en studie som gjorts vid SLU i samarbete med norska Högskolan i inlandet.

Förbundets råd för att förhindra coronaspridning på skjutbanorna

Från Jägareförbundet ligger de tidigare rekommendationerna kvar till skjutbanorna angående Coronaepidemin. Förbundet tycker det är bra med skytte på föreningarna och här kommer Jägareförbundets tips för att minska risken för spridning av covid-19.

Mikael Samuelsson, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd.

Förbundet hoppas på förenklad skyddsjakt på varg i höst

Naturvårdsverket har hittills dragit skyddsjakten på varg i långbänk. Nu får det vara slut på det, anser Jägareförbundet.

Naturvårdsverket ser över skyddsjakten på varg: ”En väldigt viktig fråga”

I höst har det gått fem år sedan Naturvårdsverket redovisade sitt regeringsuppdrag om hur skyddsjakten på varg kan utvecklas. Hittills har inget av förslagen som verket kom fram till blivit verklighet – men nu kan det kanske bli ändring på den saken.

Istället för att försvåra för jägare och skyttar måste regeringen nu komma med positiva förändringar i vapenlagstiftningen, anser Jägareförbundet. Till exempel att ta bort tillståndskravet på ljuddämpare.

Döms för dödande skott på jaktskyttebana

I november 2019 sköts en äldre man till döds på en jaktskyttebana i Västmanland. Nu har en nära anhörig dömts för vållande till annans död.

Djurparkschef döms för björnattack i Orsa rovdjurspark

Den tidigare djurparkschefen i Orsa rovdjurspark döms för vållande till annans död och framkallande av fara för annan i samband med den tragiska olyckan i Orsa rovdjurspark sommaren 2017. Den tidigare vd:n frias från ansvar.

Massor av älg i fulladdat nummer av Svensk Jakt

I dagarna landar Svensk Jakt nummer 6 i våra prenumeranters brevlådor runt om i jägar-Sverige – med inspirerande jaktläsning.