Fortsatt press på regeringen om vapenlicenser

Vapenägare med tidsbegränsade vapenlicenser bör få dispens från Polismyndighetens krav för att licenserna ska förnyas, anser oppositionen i riksdagen. Foto: Riksdagen & Lars-Henrik Andersson

Oppositionen fortsätter att pressa regeringen angående tidsbegränsade vapenlicenser i coronatider. Moderaten Sten Bergheden anser att vapenägarna måste få dispens från kravet på att ha tränat och tävlat för att få behålla sina licenser.

Länsstyrelsen i Kronoberg går i spetsen för att ta fram rutiner för enklare försäljning av vildsvinskött från jägare direkt till konsument.

Kronoberg ska samordna försäljning av vildsvinskött

Hur göra för att enklare kunna sälja vildsvinskött utan att tulla på hygien och säkerhet? Frågan ska utredas av länsstyrelsen i Kronoberg som fått ett regeringsuppdrag om saken.

Riksdagsmajoritet vill ha undantag från förbud att handla med sälprodukter

På onsdagen tog riksdagen ett beslut som lär glädja alla säljägare. Beslutet innebär ett tillkännagivande till regeringen att agera för att Sverige ska kunna handla med sälprodukter. Frågan är nu om regeringen verkligen kommer att agera.

Resultatlös polisinsats i norr

I förra veckan gjorde polisen en omfattande insats i trakterna av Malå och Arvidsjaur. Anledning var att polisen fått signaler om att det förekom illegal jakt på järv och björn.

Hovrätten kortar fängelsestraff för jaktsabotör

Hovrätten för västra Sverige dömer en 38-årig man, som är ledargestalt inom den svenska jaktsabotagerörelsen, till fängelse.

Sveaskog går vidare till Förvaltningsrätten. Det statliga bolaget vill att domstolen tar ställning till om det var rätt eller fel av länsstyrelserna att säga nej till att använda helikopter och motorfordon i samband med skyddsjakt på älg i Norrbotten och Västerbotten.

Sveaskog vill jaga älg med helikopter – överklagar myndighetsbeslut till domstol

Sveaskog sågar länsstyrelsernas nej till skyddsjakt från helikopter och överklagar till Förvaltningsrätten.

Vargen anses mer hotad: ”Kommer inte att påverka förvaltningen”

Vargen flyttas från Sårbar till Starkt hotad på rödlistan. Enligt Henrik Thurfjell, konsulent vid Artdatabanken, kommer inte flytten påverka vargförvaltningen.

Trots tidigare uppgifter står det nu klart att älgen inte hamnar på rödlistan. Artdatabanken förklarar varför.

Därför hamnade inte älgen på rödlistan

I den preliminära rödlistan som kom ut under sommaren 2019 var älgen med på rödlistan som Nära Hotad. Men i den slutgiltiga versionen är den inte det. Artdatabanken förklarar varför.

Nytt fulladdat nummer av Svensk Jakt

I dagarna landar Svensk Jakt nummer 5 i våra prenumeranters brevlådor runt om i Sverige – med inspirerande läsning om jakt.

Varg dog naturlig död – förundersökning om illegal jakt läggs ner

Under påskhelgen påträffades en död varg i ett vattendrag mellan Fagersta och Skinnskatteberg. Polisen misstänkte grovt jaktbrott och inledde en förundersökning – men vargen var inte skjuten.

Kontakter i islamistiska miljöer stoppar vapenlicens

En man med kopplingar till islamistiska och våldsbejakande miljöer i Sverige fick först rätt att inneha vapen, men vid en omprövning i Kammarrätten i Göteborg ändrades beslutet. Kammarrätten gick på polisens linje.

Den europeiska bävern (bilden) kan riskera att konkurreras ut av den mer produktiva kanadensiska bävern. Foto: Kjell-Erik Moseid

Förekomst av trikiner hos bäver ska undersökas

Kan svenska bävrar vara infekterade med trikiner? Ett examensarbete vid SLU ska ge svar på frågan. Men för det behövs jägarnas hjälp.

Webb-TV: Utter som revirmarkerar

Uttern är ett fascinerande djur. De lever i familjegrupper och är mycket sociala. I Norra Värmland finns ett av utterns starka fästen i Sverige. Naturfotografen och jägaren Jonas Eriksson har med hjälp av en viltkamera filmat en utterfamilj i ett av Klarälvens biflöden.

Nya gränser för älgförvaltningsområden i Jämtland och Gävleborg

Länsstyrelsen i Jämtland har beslutat att ändra gränserna för älgförvaltningsområdena Berg och Härjedalen, efter samråd med länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarna. De nya gränserna gäller från 1 mars 2021.

Jägare döms för skott mot mjölkko

En jägare som i maj förra året sköt en mjölkko i tron att det var ett vildsvin har fått sin dom.
Kalmar tingsrätt dömer mannen till böter och skadestånd till den drabbade lantbrukaren.

Domstol låter skyddsjakt på varg fortsätta

Föreningen Nordulv har begärt att skyddsjakten på varg i Linghed, Dalarna, ska inhiberas. Förvaltningsrätten i Luleå är av en annan uppfattning och låter därför jakten fortgå.

Risken för nya fall av mjältbrand i Omberg har minskat

Kravet på obligatorisk vaccination mot mjältbrand begränsas runt Omberg i Östergötland. Inga nya fall av smittade djur har konstaterats sedan 2016.

Unga företagare som sålde viltkött stoppades

Tre gymnasieelever i skånska Vellinge startade ett UF-företag och sålde viltkött i kommunen. Skolan jämställde det med försäljning av kakor och salami, men kommunens miljöinspektör reagerade och stoppade UF-företaget.

Äntligen har Hälge kommit hem

Han föddes i en bil mellan Alfta och Falun för drygt 30 år sedan. Två år senare publicerades den första seriestrippen i Svensk Jakt och sedan dess har vi kunnat se den älskade älgen i varje nummer av tidningen.
Och nu har äntligen Hälge flyttat hem till Alfta – för gott!

Kronviltet ökar i norr och nu inleds inventeringar även i Jämtland

Kronviltet är på frammarsch i norra Sverige.
Sedan några år tillbaka inventeras kronviltstammen i Västerbotten på våren.
Den inventeringsmodellen kommer nu även jägarna i Jämtland använda.