torsdag 23 september

Tre björnar får fällas i Värmland

Foto: Olle Olsson

Länsstyrelsen har beslutat om licensjakt efter björn i Värmlands län. Jakten omfattar högst tre björnar, varav högst en hona.

Död vargunge bekräftar föryngring

En upphittad död vargunge samt observation av levande ungar visar att vargvalpar fötts i Långbogenreviret i Östergötland även i år.

Interjakt köper Svante Nilssons Vapen

Interjakt Uppsala köper Svante Nilssons Vapen AB:s rörelse och fastighet.

Får vargdödade i Lidköping

Ett vargangrepp på får har inträffat i Lidköpings kommun. Totalt dog elva får i samband med attacken.

Samrådsmöten protokollfördes inte

Kurt Lundström, ordförande i Skellefteå norra älgskötselområde, anmärker i en skrivelse till länsstyrelsen att nordöstra älgförvaltningsområdet i Västerbottens län varken 2018 eller 2019 lämnat in justerade och giltiga protokoll från samrådsträffarna i Skellefteå.

Fortsatt honkvot vid Dalarnas björnjakt

48 björnar får fällas vid höstens jakt i Dalarna. Dessutom finns en kvot på björnhonor i två av fyra delområden i länet. Det har länsstyrelsen beslutat.

Grönt ljus för vargjakt kommande vinter

Naturvårdsverket överlåter åter möjligheten att fatta beslut om licensjakt efter varg till samtliga län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Senast den 1 oktober ska länsstyrelserna fatta ett eventuellt beslut om licensjakt efter varg.

Gun Fahlander.

Gun föreslås bli ny ledamot i förbundsstyrelsen: ”Spännande och hedrande”

Svenska Jägareförbundets valberedning väljer en intern rekrytering till den vakanta platsen i förbundsstyrelsen. Gun Fahlander, ordförande i Jägareförbundet Mitt Norrland, har tackat ja till nomineringen.
– Det känns spännande och hedrande, säger Gun Fahlander.

Ökande björnstam i Västerbotten – förökningstakten högre än beräknat

Antalet björnar ökar i Västerbotten. Därför tog länsstyrelsen i går beslut om licensjakt på 25 björnar. Länsstyrelsen konstaterar att förökningstakten har varit högre än beräknat.

Trots en omfattande skyddsjakt på björn blir det licensjakt i Västerbotten

25 björnar får fällas i samband med höstens licensjakt i Västerbotten.
Det har länsstyrelsen beslutat. Dessutom delas jakten upp i två perioder.

Reagerar på forskaruttalande om ihjälsparkade vargar: ”Slumpen är att de var sändarförsedda”

Det finns få dokumenterade fall där varg sparkats ihjäl av älg. Men de två som hittats under projekt Grensevilt är inte på något sätt unika. I januari 2001 upptäckte ett jaktlag i östra Värmland en död varg som visade sig ha gjort sitt korta livs största misstag.

Forskare: Vargar undviker människor

Ett internationellt forskarteam har studerat skandinaviska vargars rörelsemönster i relation till hus och vägar. Resultaten visar att vargarna konsekvent undvek hus och vägar.

Vargstammen växer till ny rekordnivå i Västmanland

Åtta vargrevir har kvalitetssäkrats av länsstyrelsen i Västmanlands län under den senaste inventeringsvintern. I sju av reviren fanns dessutom föryngring.
Så många vargar har det inte funnits i Västmanland i modern tid.

Svensk Jakt når hela den svenska jägarkåren

Svensk Jakt förstärker sin position som landets överlägset största jakttidning. I den senaste räckviddsmätningen (Orvesto Konsument 2020:1) framgår att Svensk Jakt når 292.000 läsare – vilket motsvarar hela den svenska jägarkåren!

Trots snöfattig vinter – inventering visar stabil lodjursstam

Resultaten från årets inventering visar att det finns drygt 1.100 lodjur i Sverige. Inventeringen har försvårats på grund av snöbrist i den södra halvan av landet.

Svante Nilssons Vapen upphör

Det anrika företaget Svante Nilssons Vapen i Uppsala kommer att läggas ned. Torsdag den 18 juni är den sista dagen butiken håller öppet.

En snöfattig vinter har försvårat den senaste inventeringssäsongen för stora rovdjur.

Oförändrat antal stora rovdjur i Stockholms län

Trots en snöfattig vinter med svåra spårförhållanden visar den senaste säsongens rovdjursinventering i Stockholms län på samma siffror som förra året.

Många hårlösa älgar i litet område

I Svärdsjö älgskötselområde nordost om Falun har jägare under våren noterat flera älgar med stora hårlösa partier. Bara vid en saltsten har en uppsatt viltkamera fångat fyra sådana älgar på bild.

Blir det någon vargjakt i vinter efter två års väntan? Snart kommer ett besked.

Då kommer beslut om eventuell vargjakt i vinter

Det fanns 365 vargar i Sverige under den senaste inventeringsperioden. Stammen är därmed över det beslutade golvet, men om det blir någon licensjakt på varg kommande vinter är ännu oklart. Snart kommer ett besked från Naturvårdsverket.

Personer i riskgrupper föreslås slippa skytteprov

Den pågående coronapandemin gör att jägare i riskgrupper inte vågar åka till skjutbanorna och träna med risk för att bli smittade.