Landsbygdsdemokraterna byter namn

Landsbygdsdemokraterna byter namn till Landsbygdspartiet oberoende. Detta har möjliggjorts genom att Landsbygdsdemokraterna och Landsbygdspartiet oberoende har enats och gemensamt antagit namnet Landsbygdspartiet oberoende. Nu passerar vi en milstolpe i arbetet för att ena landsbygden kring ett parti som har kunskapen

Tyskarna äter 20.980 ton viltkött

I Sverige sätter Jägareförbundets viltmatsveckor just n…

Ersätts för vargdödade får

En fårägare i Lindesbergs kommun får drygt 20.000 krono…

Lägre blyhalter i blodet hos norska jägare

En ny undersökning från Folkhelseinstituttet i Norge vi…

Genetiker djupt oense i vargfrågan

Nu träter även några av landets ledande genetiker i var…

Två helnorska vargkullar

Forskare har funnit två helnorska vargföryngringar i He…

Naturvårdsverket och genetikprofessor i vargmöte

Naturvårdsverket har nu kontaktat genetikprofessor Dag …

Förbundet träffade miljöministern

Under måndagen träffade Jägareförbundets ordförande Bjö…

Akila läggs ned

I månadsksiftet kom det allra sista numret av Jägareför…

Jordbruksarrendatorer vill utrota vildsvinen

Vildsvinen bör utrotas det kräver SJA, Sveriges jordbr…

Jägarexamen underlättas av appar?

Två appar ska underlätta arbetet att ta jägarexamen. Fö…

Förlängd remisstid för förvaltningsplaner

Imorgon den 30 november skulle svarstiden för remissi…

DI polisanmäler jakthatarsajt

Datainspektionen, DI, polisanmäler den anonyma jakthata…

Himmelskt skimmer över helvit dovhjort

Det vilar ett himmelskt skimmer över bilden som Robin N…

Farmor avlivade varg med händerna

Tidningarnas Telegrambyrå, TT, har lagt ut ett kort tv-…

Nya pengar till vargimport

Naturvårdsverket får 420.000 kronor av regeringen peng…

Säljakt på stenåldern

För 9 000 år sedan gick kustlinjen i Gävleborg ett anta…

Fler positiva till hjälpmedel vid skyddsjakt

Tidigare i veckan så gav länsstyrelsen i Kronoberg styr…

Fortsatt oklart om vargjakt

Blir det vargjakt i vinter? Den frågan kan ännu inte be…

EU:s vargnej äventyrar demokratin

Fyra av fem folkvalda ledamöter i riksdagen röstade den…