Björnjakten i Finland avslutades i oktober då 122 björnar fällts. Foto: Kenneth Johansson

Efter en öppen strid om förvaltningsmålen konstaterar länsstyrelsen i Västerbotten att ett bibehållet mål på 350 björnar innebär en mycket kraftig minskning av länets björnstam. Foto: Kenneth Johansson

Öppen konflikt efter förslag om höjd förvaltningsnivå för björn

Premium

Länsstyrelsen i Västerbotten ville höja förvaltningsmålet för björn, från 350 till 400 björnar. Viltförvaltningsdelegationen sa nej. Det fick länsstyrelsen att kräva ett bättre beslutsunderlag. Jägareförbundet ser allvarligt på det inträffade och menar att länsstyrelsen inte verkar kunna arbeta utifrån demokratiskt fattade beslut.

Länsstyrelsens agerande när det gäller frågan om förvaltningsmål för björn möter nu skarp kritik.

Bakgrunden är denna: Inför Viltförvaltningsdelegationens möte i november 2020, ombads Jägareförbundet Västerbotten komma med förslag på nya förvaltningsmål för björn, lodjur och järv. Jägareförbundet skickade in sitt förslag till länsstyrelsen i slutet av november förra året.

 

Länsstyrelsen: Björnstammen kommer sänkas med ökad licensjakt

Vill höja förvaltningsmål

Inför viltförvaltningsdelegationens möte den 17 februari redovisade länsstyrelsen Västerbotten sitt förslag till förvaltningsnivåer för björn. Förslaget handlar om ett förvaltningsmål på 400 björnar med ett intervall på 320 till 480 björnar.

Jägareförbundet Västerbotten redovisade inför samma delegationsmöte sitt förslag att behålla nuvarande förvaltningsnivå på 350 björnar med ett intervall på 280-420 björnar. Med röstsiffrorna 11-4 vann jägarintressets förslag vid omröstningen i viltförvaltningsdelegationen.

 

Stödjer jägarna

Skogsnäringen hade föreslagit en sänkning, men när frågan gick till omröstning valde skogsnäringen att rösta med jägarintresset. Så här skriver skogsnäringen i ett brev till länsstyrelsen:

” Skälet för den föreslagna sänkningen var att fältpersonal upplever en otrygghet och osäkerhet inför risken att träffa på björn. Vi har även haft tråkiga incidenter som lett till att personal begärt att få byta arbetsuppgifter på grund av björnmöten i sitt arbete.”

Vidare skriver Ronny Löfstrand som representerar skogsnäringen:

”Inför delegationens möte den 13 april 2021 står skogsnäringen fortsatt bakom ett förvaltningsmål för björn på 350 individer och ställer oss även bakom jägarintressets inkomna skrivelse.”

 

Kraftig minskning

Även allmänintresset i delegationen röstade för ett förvaltningsmål på 350 björnar. Det fick länsstyrelsens tjänstemän att sätta sig vid tangentbordet och skriva ett brev till ledamöterna i delegationen med en rad frågeställningar.

Så här skriver länsstyrelsen i brevet:

”Delegationen accepterade inte Länsstyrelsens förslag om ett mål på 400 björnar, utan beslutade istället att bibehålla det gamla målet 350 björnar. Detta innebär en mycket kraftig minskning av Västerbottens björnstam.”

Vidare:

”Ett beslut om licensjakt som innebär en kraftig minskning av björnstammen kan endast fattas om det kan anges tungt vägande skäl för detta och om alla förutsättningar för licensjakten är uppfyllda.”

 

Jägareförbundet kritiskt

Därefter ställer länsstyrelsen en rad frågor till ledamöterna. Något som fått Jägareförbundet att kraftigt reagera:

”Inledningsvis vill Jägareförbundet Västerbotten understryka det allvarliga i att Länsstyrelsen Västerbotten inte anser sig kunna arbeta utifrån de demokratiska beslut som fattas i VFD. Den inställning som Länsstyrelsen ger uttryck för, undergräver förtroendet för delegationen och dess ledamöter. Ledamöterna, som representanter för olika intresseorganisationer från samhället, ska inte vara den part som ger konkreta och detaljerade förvaltningsråd eller tillhandahåller instruktioner inför Länsstyrelsens licensbeslut. Vidare anser Jägareförbundet Västerbotten att det skulle råda en alltför stor diskrepans mellan miniminivån och förvaltningsmålet om Länsstyrelsens förslag på 400 björnar skulle verkställas.”

Jägareförbundet får medhåll av samtliga ledamöter som företräder allmänintresset:

” Som delegation fattar vi beslut om övergripande mål medan Länsstyrelsen som myndighet har till uppgift att verkställa utifrån lagstiftning och demokratiskt fattade beslut. Vår upplevelse är att detta har fungerat väl i år likt tidigare år. Vi ställer oss därav frågande till vad som föranleder detta agerande.”

 

Misslyckad förvaltning

Jägareförbundet anser att länsstyrelsen i Västerbotten har misslyckats i björnförvaltningen och låtit björnstammen öka för mycket:

”…den ökning av björnstammen som skett, har sin grund i att Länsstyrelsen Västerbotten inte klarat av att beräkna björnstammens numerär på ett tillfredställande sätt. Jägarna klarar utan problem att fylla de licenstilldelningar som beslutas av Länsstyrelsen. Nu, på grund av dessa felberäkningar och licenstilldelningar som inte stått i paritet med en reell björnstam, måste åtgärder vidtas för att under förvaltningsperioden 2021-2025, sänka björnstammen ner till de tidigare fastlagda och nu åter igen beslutade nivåerna på 350 björnar i Västerbotten.”

– Licensjakten är ett bra och viktigt förvaltningsverktyg. Med det här beslutet i delegationen anser vi att tilldelningen bör öka, säger Isak Frohm (S), som företräder allmänintresset.

 

Följer ett mönster

Även i Gävleborg vann jägarintresset när beslut togs om förvaltningsmål för björn i viltförvaltningsdelegationen. Något som Svensk Jakt har rapporterat om tidigare.

Jägarintresset vann – förvaltningsmål för björn sänks

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev