Spillning från en räv i Kungsbacka har visat sig innehålla rävens dvärgbandmask, som även kan smitta människor. Foto: Mostphotos

Nytt fall av rävens dvärgbandmask har upptäckts

Ett nytt fynd av rävens dvärgbandmask har gjorts i en rävspillning som plockades i Kungsbacka i augusti. Parasiten, som kan smitta människor, har tidigare påträffats i begränsad omfattning på olika platser i landet.

I en ny landsomfattande övervakning som startade 2021 meddelar Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, att ett fynd av rävens dvärgbandmask gjorts i Kungsbacka kommun. Det är enligt SVA en förväntad utveckling.

– Provet togs i augusti i närheten av Källåsberget. Kungsbackaborna behöver generellt inte vidta några speciella åtgärder, men till exempel kan jakthundar i smittade områden behöva avmaskas oftare. Risken att bli sjuk är minimal och ingen behöver därför vara orolig. Att tvätta händerna innan man lagar mat och äter minskar risken för många olika slags smittor, säger Eva Osterman Lind, veterinär och parasitolog på SVA, i ett pressmeddelande.

 

Kan smitta människor

På krisinformation.se finns många frågor om dvärgbandmasken besvarade. Dvärgbandmask är en zoonos, det vill säga parasiten kan smitta till människa och i sällsynta fall orsaka sjukdom.

Rävens dvärgbandmask, Echinococcus multilocularis, påvisades för första gången i Sverige 2011 och en landsomfattande övervakning 2011 – 2014 visade att denna mikroskopiska tarmparasit hos räv fanns i åtminstone fem olika kommuner, men att förekomsten var väldigt lokal.

 

Tre år

En ny övervakning som kommer att pågå under tre år inleddes 2021. SVA räknar med att analysera 3.000 prover för att få en uppdaterad bild av förekomst och spridning av parasiten.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev