Norge skärper reglerna vid jakt för att stoppa spridningen av avmagringssjukan CWD. Foto: Kjell-Erik Moseid

Nya smittskyddsregler för jägare i Norge

Avmagringssjukdomen CWD kommer att påverka höstens jakt i Norge. I flera områden införs omfattande regler för att förhindra att smittan sprids. Prover från tusentals vuxna djur av ren, älg och hjort ska samlas in och analyseras.

I Norge kommer alla renar över ett års ålder, och älg och hjort som är två år eller äldre, att undersökas för misstanke om CWD. Det är i första hand djurets huvud och lymfkörtlar som ska samlas in, och jägare i de berörda områdena kommer att få ut ett jägarpaket med provtagningsutrustning.

Det handlar om frankerade kartonger, märklappar, påsar för avfall, handskar samt provrör och utrustning för att ta delar från djurens hjärna.

 

Smittade områden

För vildren gäller att alla vuxna djur som skjuts i Norge ska undersökas. För hjort och älg gäller det i första hand områden i Nordfjella, Selbu, Lierne och Gjemnes.

De områden i Nord-Tröndelag där smittade älgar hittats ligger nära Sverige i höjd med de norra delarna av Jämtland.

Förutom att samla in prover åläggs också den som jagar i Norge att vidta flera åtgärder.

 

Tydliga smittskyddsregler

Kläder och stövlar som använts under jakt ska tvättas noggrant för att jord, slaktavfall, avföring och annat inte ska sprida smittan vidare.

Knivar och annat som har använts i slakt och styckning tvättas grundligt och behandlas sen med en 2-procentig natriumhypokloridlösning motsvarande en del Klorin, en del vatten under en timmes tid där temperaturen ska ligga över 20 grader. Vätskan kan skada verktygen. Alla jägare uppmanas därför att tvätta knivar och annat grundligt efter behandlingen.

I Norge har redan 40.000 djur testats, och ett 20-tal djur har visat sig smittade. Det handlar främst om vildren, men även älg och kronhjort.

– Mindre än en procent av de undersökta djuren uppvisar symptom. Det är en svår sjukdom att upptäcka, säger Bodil Elmhagen, forskningskommunikatör på Svenska Jägareförbundet.

 

Saknas pengar

I Sverige har Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA, och Jordbruksverket ansökt om EU-finansiering  för att intensifiera och kartlägga en eventuell spridning i Sverige. Det gäller främst de områden i Jämtland där smittade älgar kan vandra över gränsen mellan Sverige och Norge.

I dagsläget finns pengar för att undersöka 6.000 djur under de närmaste tre åren. Det handlar om ren, älg, kronhjort och rådjur.

Under perioden ska 500 hägnade kronhjortar i 120 hägn kontrolleras, dessutom 2.750 älgar, kron och rådjur och då i första hand fallvilt, trafikdödade djur eller djur med tydliga symptom. Dessutom ska 2.750 renar undersökas.

– Det är positivt att renarna inte finns med i gruppen av vilda djur, men det vore självklart önskvärt med en mer omfattande undersökning även i Sverige, säger Bodil Elmhagen.

CWD, det här gäller i Sverige

Avmagringssjukan CWD är en prionsjukdom (transmissibel spongiform encefalopati, TSE) som kännetecknas av förändringar i hjärnan till följd av ansamling av sjukliga, smittsamma proteiner. Inkubationstiden är lång, minst ett år. Sjukdomen kan smitta vid direktkontakt mellan djur, men även indirekt genom att sjuka djur utsöndrar smittämnet i saliv, urin och avföring som sedan förorenar foder, vatten och jord. Smittan kan överleva lång tid i miljön.Djur med kliniska symtom som kan misstänkas vara CWD undersöks som ”klinisk misstanke”, där även dovvilt ingår. Kontakta SVA för att diskutera om det Klinisk misstanke gäller, minst två av följande symtom noterat hos ett sjukt hjortdjur:

a) kraftig avmagring 

b) tecken på hjärnskador (ex.vis huvudskakningar, vinglighet, cirkelgång, salivering)

c) ökad törst och urinering

d) onormal oskygghet eller annat onormalt beteende där sjukdom misstänks.

Källa: SVA

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev