Jennie Nilsson (S) är ny landsbygdminister.

Jennie Nilsson (S) är ny landsbygdminister.

Ny minister för jakt och landsbygd

Sven-Erik Bucht (S) är inte längre landsbygdsminister och ansvarig för jaktfrågorna i Sverige. Till hans efterträdare har statsministern utsett Jennie Nilsson (S).

Landsbygdsfrågorna och därmed jakten sorterar under näringsdepartementet där tidigare energiminister Ibrahim Baylan (S) är statsråd och chef. Ny i regeringen och statsråd i samma departement är Jennie Nilsson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Hylte i Halland, som är landsbygdsminister.

Under den gångna mandatperioden har hon varit ordförande i näringsutskottet. Om hon har någon erfarenhet av jaktliga frågor är inte känt, men beskrevs under en pressträff av statsminister Stefan Löfven:

– Med erfarenhet näringslivsfrågor från riksdagen och som kommunstyrelsens ordförande i en landsbygdskommun är Jennie Nilsson väl rustad för uppdraget.
Under presskonferensen sa Jennie Nilsson att hon fått ett av de viktigaste uppdragen i regeringen, inte minst med tanke på den tyngd frågorna kring landsbygden fått i uppgörelsen som träffats mellan S, MP, L och C.

 

En hel del gjort

Sven-Erik Bucht (S). Foto: Lars-Henrik Andersson

Sven-Erik Bucht har under sin ministertid genomfört flera jaktliga reformer. Den kanske mest uppmärksammade att jakten på statens marker i norra Sverige återfördes till att i första hand vara tillgänglig för i landet bosatta jägare.

Före valet 2014 raljerade Sven-Erik Bucht om att det endast krävdes ett pennstreck för att ändra rennäringsförordningen och därmed gynna svenska jägare. Det visade sig emellertid vara krångligare än så, och det dröjde till 2017 innan förändringen genomfördes.

Under Buchts ledning blev det också ordning på överklagandeprocessen vad gäller jakt och skyddsjakt på stora rovdjur. Beslut om licensjakt ska tas i så god tid att de hinner avgöras i domstol före dess att jakten ska inledas.

På plussidan återfinns också förbättringar för jägare med funktionsnedsättningar, med minskad byråkrati och ökade möjligheter till jakt då de numera får jaga efter samma jakttabell som andra jägare.

En missräkning för den s-märkta ministern men en vinst för jägare och viltvårdare var när riksdagen gjorde tummen ner till regeringens förslag om generella förbud mot utfodring av vilt.

På Facebook kommenterar Sven-Erik Bucht sin tid som landsbygdsminister:

– Jag är mycket stolt över att ha fått vara landsbygdsminister i statsminister Stefan Löfvens regering. Vi har under den gångna mandatperioden genomfört historiska satsningar på landsbygden. Till exempel finns nu en livsmedelsstrategi, en landsbygdsproposition och en ny djurskyddslagstiftning på plats. Vi har också börjat få ordning och reda i jaktfrågorna.

 

Skogsnäring ska stärkas

I regeringsförklaringen fick naturen mycket utrymme. I glesbebodda områden ska strandskyddet luckras upp. Anslaget till skydd av värdefull natur ska höjas, biologisk mångfald ska skyddas.

Svensk skogsnäring ska stärkas, bland annat genom att ersättning ska utgå till markägare när deras möjligheter att bruka skogarna inskränks.
– Den svenska skogsnäringen ska vara hållbar och växande. Den privata äganderätten till skogen ska värnas, markägare ska få rättmätig och ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätt, sa statsministern.

Stefan Löfven blev mot avslutningen av sitt kapitel om skog och natur närmast poetisk:

– Magin i svensk gammelskog, lärkans drill, surret av honungsbin. Det är vår uppgift att bevara svensk natur för våra barn och barnbarn.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev