Nu föreslår regeringen en lagändringen som innebär att alla ägda katter ska märkas. Foto: Kate Kärrberg/Johner

Ny lag med krav på märkning av katter

Regeringen föreslår i en proposition krav på märkning och registrering av katter. Den kommer att föras in som en del i lagen om tillsyn av hundar och katter. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Jordbruksverket föreslås få ansvar för registret, som kommer att omfatta alla kattägare genom en avgift för registreringen. Katter som är födda före den 1 januari 2008 omfattas inte av de nya reglerna.

Som skäl för att införa märkning anger regeringen att det idag finns stora problem med övergivna och förvildade katter. Genom märkning kan dessa katter skiljas från ägda katter, vilket innebär ett ökat skydd för den märkta gruppen katter.

 

Tusentals förvildade katter

I propositionen konstateras att det idag finns 1.4 miljoner katter i Sverige, i cirka 700.000 hushåll. En vanlig uppskattning är enligt regeringen att det finns cirka 100.000 katter som är övergivna och förvildade.

”Ytterligare en omständighet som bidrar till problemet och till att antalet katter utan hem kan öka är att många katter – till skillnad från i princip alla andra husdjur – rör sig fritt utomhus och därför kan föröka sig okontrollerat om de inte är kastrerade eller på annat sätt förhindrade att reproducera sig. Övergivna och förvildade katter är framför allt ett djurskyddsproblem,” konstaterar regeringen och fortsätter,

”Katter som rör sig fritt kan även orsaka skador på vilda djurpopulationer genom jakt. Antalet fåglar i Sverige som dödas av en katt kan antas uppgå till närmare 13,4 miljoner per år. Katter har därmed även en potential att under särskilda förhållanden orsaka vissa rubbningar i ett ekosystem. De kan också orsaka olägenheter för omgivningen, t.ex. genom att lämna urin och avföring.”

 

Miljonbelopp

Dagens hantering av förvildade och övergivna katter kostar samhället stora pengar. Polisen har gjort en uppskattning av myndighetens insatser och kostnader under åren 2015-2018, där 8.840 katter hanterades. Med en genomsnittslig kostnad på 2.500 kronor per katt beräknas katter som omhändertas enligt hittegodslagen till en kostnad av 22.1 miljoner kronor.

Många instanser har varit positiva till förändringen, men Jordbruksverket har i sitt remisssvar inför lagändringen bedömt att den kostnadsminskning som förslaget kan innebära troligen inte blir så stor att den motiverar den kostnad och den administrativa börda som kraven medför för Sveriges kattägare.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev