fredag 14 juni

Jakt & prylar

Foto: Jörn Böhmer Olsen/Johner

Katter dödar 16 miljoner småfåglar varje år

Stora samhällsresurser satsas på att bekämpa främmande arter som mink och mårdhund på grund av den skada de orsakar fågellivet. Långt större påverkan på fågel­faunan har emellertid en annan främmande art, nämligen vår all­deles vanliga tamkatt.

På den tiden merparten av svenskarna bodde på landsbygden fanns en insikt om detta förhållande. Enligt jaktlagstiftningen fick katt som anträffades utanför den gård där den hörde hemma saklöst dödas av jakträttsinnehavaren eller  dennes folk, som det hette.

Sedermera ströks ”kattparagrafen” och katten överflyttades till lagen om tillsyn över hundar och katter där den emellertid bara omnämns i portalparagrafen.

Något koppeltvång, som för hundar under tiden 1 mars–20 augusti, finns inte för katter.

 

Fåglar i miljoner

Sören Svensson, mångårig ordförande i Sveriges ornitologiska förening och trots uppnådd pensionsålder fortfarande verksam vid Lunds universitet, gjorde i mitten av 1990-talet ett försök att beräkna hur många småfåglar landets tamkatter dödade per år.

Med stöd av några utländska och en svensk undersökning kom han fram till att de cirka en miljon katter som fanns i Sverige årligen tog kål på runt tio miljoner småfåglar. Hans rapport publicerades i den vetenskapliga tidskriften Ornis Svecia nr 6/1996.

Sedan dess har det svenska kattbeståndet vuxit och uppgår i dag till minst 1,6 miljoner djur vilket innebär att tamkatterna årligen fångar och dödar cirka 16 miljoner småfåglar!

 

Foto: Kate Kärrberg/Johner

 

Antalet kattdödade fåglar utgör dock bara ungefär tre procent av alla fåglar som dör i landet under ett år. Den låga andelen beror på att de flesta fåglarna häckar där det inte bor människor och alltså inte finns katter. I närheten av bebyggelsen har däremot jagande katter stor inverkan på fågellivet.

Den bilden stämmer väl in med de resultat som Fredrik Dahl, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, kom fram till vid studier av skogsharens rörelsemönster och biotopval i början av 2000-talet.

För tamkatten dödar nämligen inte bara småfåglar. Intill byar och samhällen övertog den rävens roll som dominerande predator på ungharar.

I en äldre studie av Olof Liberg (1981) konsumerades 23 procent av den årliga ungpredationen av hare av katter.

 

Mätta katter jagar också

Man skulle kunna tro att så kallade huskatter som får mat hemma inte skulle ägna sig åt jakt.

Olika studier har emellertid visat att även välnärda huskatter med ständig tillgång på mat hemma ändå jagar och dödar fåglar och andra djur så snart de släpps ut.

En forskare som analyserat kattpredationen på ringmärkta fåglar betonar att fåglar i närhet av mänsklig bebyggelse levt tillsammans med katter under så lång tid att de arter som inte klarat predationen helt enkelt inte finns kvar.

Frågan är alltså hur fågelfaunan intill byar och tätorter skulle vara sammansatt om katternas predation eliminerades?

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Samtidigt på JaktPlay