lördag 15 juni

Jakt & prylar

En älgkalv växer mer än ett kilo per dygn

Den nyfödda älgkalven väger omkring tio kilo. Under första månaden dubblar den sin vikt. Tack vare sommarens näringsrika föda växer den sedan med mer än ett kilo per dygn.

I månadsskiftet augusti–september väger älgkalven 85–90 kilo (levandevikt) och fram i oktober brukar normalvikten ligga på runt 150 kilo. Därefter avstannar tillväxten, älgkalven kan till och med minska i vikt under vintern. Den börjar inte växa igen förrän i april–maj när vegetationsperioden startar.
Att kroppstillväxten stannar av under vintern anses vara en anpassning till den försämrade födosituationen, som medför att djuren under denna tid även minskar sitt normala födointag.
Andra orsaker till viktförluster vintertid kan vara ökad energiförbrukning i samband med för flyttningar i djup snö samt svårigheter att hitta föda.
Graden av viktförlust påverkas även av vinterns hårdhet. Under milda vintrar sker knappast någon viktminskning alls, medan viktförlusten under normala och hårda vintrar är omkring tio procent eller något mer.

93 kilos-kalv!
En forskningsstudie på Grimsö baserad på 333 kalvar skjutna under oktober och november visade på stora, individuella variationer ifråga om slaktvikter. Minsta kalven vägde 32 kilo, den största 93.
Medelslaktvikten hos tjurkalvarna var något högre (70,0 kilo) än för kvigkalvarna (66,7 kilo). Det fanns inga skillnader i slaktvikt mellan tvillingkalvar och singelkalvar.
Den stora variationen i kroppsvikter mellan olika individer har sin grund i variationerna i födelsetid. Låga kalvvikter kan indikera tjurbrist. Det medför att korna måste brunsta om en eller flera gångar innan de hinner betäckas.
Födans näringsinnehåll, främst proteinhalt sommar och höst, varierar också mellan åren.

Överlevnadsvärde för en kalv
Varför är det då så viktigt för en kalv att snabbt bli stor?
Hos älgarna hänger könsmognad och fortplantningsförmåga samman med kroppsstorleken. Ju snabbare en älg blir stor, desto fler och bättre chanser får den att fortplanta sig.
Att vara stor har också ett rent överlevnadsvärde för en kalv. Stora och tunga kalvar förlorar mindre i vikt under vintern än små kalvar. När våren kommer och kalvarna börjar växa igen, så kom­ mer den större kalven att starta med ett försprång.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Samtidigt på JaktPlay