Målet med Jämtlands nya förvaltningsplan för stora rovdjur är bland annat att minska björnstammen där den är som tätast. Foto: Kjell-Erik Moseid

Ny förvaltningsplan för stora rovdjur

Länsstyrelsen i Jämtland har fastställt en ny förvaltningsplan för stora rovdjur i länet. Förvaltningsmål grundar sig på redan antagna miniminivåer för björn, lodjur, järv och varg.

För björn gäller en miniminivå på 370 djur, med förvaltningsmålet 650 individer i ett intervall på 500-800 björnar. Björn ska enligt den nya planen finnas i hela länet, men i lägre tätheter nära samebyarnas åretruntmarker. Dessutom är ett mål att minska stammen i de delar av länet där tätheten är som högst, i trakterna av Strömsund och i de sydöstra delarna av länet.

Länsstyrelsen har även uppmärksammat att björnstammens sammansättning förändrats, där nära två tredjedelar av stammen nu består av honor.

 

Spillningsinventeringar för björn har genomförts i Jämtlands län 2006, 2015 och 2020, stapeln anger antalet björnar som återfanns i inventeringen uppdelat på andelen hanar (grå) och honor (svart). Den gula linjen visar det totala jaktuttaget per år och staplarna anger andelen av björnarna som fällts under licensjakt (orange) respektive skyddsjakt (blå). (Rovbase 2022). Källa: Länsstyrelsen i Jämtland

Hänsyn till rennäringen

För lodjur gäller fortsatt en miniminivå på 16 föryngringar, med ett förvaltningsmål på 21 föryngringar. Även här ska hänsyn tas till rennäringen med åretsruntmarker och vinterbetesmarkerna i länets östra delar där lodjursstammen ska hållas lägre.

För järven gäller 29 föryngringar i miniminivå, med en förvaltningsnivå på 34 föryngringar.

”Järv ska återfinnas i hela länet, men med lägre täthet i de områden som för rennäringen är särskilt skadeutsatta så som åretruntmarkerna samt vinterbetesmarkerna i länets östra delar”, skriver länsstyrelsen i planen.

Ett vargrevir

För varg finns inga existerande förvaltningsmål, men ett nationellt åtagande om 1 föryngring som miniminivå. Den ska enligt länsstyrelsen tillåtas där den gör som minst skada för rennäringen.

Hela förvaltningsplanen kan du läsa här.

 

Kartan visar unika björnar som hittats under spillningsinventeringen 2020. Blå prickar visar honor, röda prickar hanar och gula prickar visar prover för vilka kön inte kunde bestämmas. De svarta cirklarna visar länets två kärnområden för honor. Källa: Länsstyrelsen i Jämtland

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev