Ny forskning visar att räven rör sig över stora områden på kort tid.  Foto: Kenneth Johansson

Ny forskning visar hur räven rör sig

Kunskapen om rävens förmåga att snabbt förflytta sig över stora områden kan bli en viktig pusselbit för att förstå hur skabb och andra sjukdomar sprider sig.

Naturvårdsverket skriver i ett pressmeddelande om ny forskning som visar att rävar förflyttar sig över stora områden på kort tid.
En observation visar på en förflyttning på över 30 mil på bara 2 veckor.
Att vissa rävar kan vandra långt har varit känt sedan tidigare, men nu kan forskare konstatera att det handlar om flera rävar och att de rör sig över större områden och dessutom snabbare än man tidigare känt till.

De nya rönen har kommit fram genom forskningsprojektet ”Rödräven på spåret” finansierat av Naturvårdsverket genom Viltvårdsfonden.

 

Spridningen av rävskabb

– En följd är att parasitspridningen sker mycket snabbare och över större områden än vad man tidigare har trott. Även etablerade rävar gör utflykter på flera mil för att sedan återvända till sitt område. Vi är väldigt nyfikna på vad som lockar dem, var är poängen med dessa exkursioner? Vi tror att det kan förklara hur spridningen av rävskabb gick till, säger Tomas Willebrand, professor på högskolan i Hedmark i Norge till Naturvårdsverket.

 

Stora skillnader

Det finns en stor individuell variation i hur räven rör sig. Nu ska man försöka ta reda på vad det är som påverkar förflyttningarna.

– Det är så pass många som gör den här vandringen på mellan 6 och 30 mil och det går också fort. Det är inte så att de vandrar iväg och sedan stannar här och var. Snarare bestämmer de sig för att sticka, långt och på kort tid säger Tomas Willebrand.

 

Jämför med data från 1960-talet

I samband med att man får fram nya uppgifter om räven kan dessa också jämföras med data som rävforskaren Jan Englund samlade in från 1960-talet och framåt och då förstå hur man bäst reglerar rävstammen.

– Han följde rävar både före och under skabben vilket gör det extra intressant.

En skillnad mellan de två projekten är GPS-märkningen, som gör att man nu får en mer komplett bild av rävarnas rörelsemönster. ”Rödräven på spåret” har pågått i fem år och i början handlade det främst om att märka ett tillräckligt stort antal rävar.
I dag är omkring hundra märkta.

– Alla sade att det var omöjligt att märka rävar på det sättet när vi började. Ett problem är att rävarna är svåra att fånga in.
De är listiga och stannar ofta utanför våra fällor där de sitter och iakttar betet. De gör en värdering, om det är värt att försöka ta betet eller inte, och är oftast väldigt försiktiga, berättar Tomas Willebrand.

 

Mera forskning på räv

Vår kunskap om räven har varit begränsad på grund av att rovdjursforskningen mest har handlat om de större djuren.

– Men ser man till vilka arter som har störst effekt i barrskogslandskapet har rödräven ett stort inflytande, säger Tomas Willebrand.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev