De skjutna eller fångade vildsvinen ska provtas och sedan destruseras. Foto: Jan Henricson

Ny bekämpningsfas av ASF-utbrottet inledd – alla vildsvin i kärnområdet ska avlivas

Jordbruksverket meddelar nu att bekämpningen av utbrottet av afrikansk svinpest i Fagersta går in i en ny fas. Till sin hjälp för att uppnå detta har de tagit Svenska Jägareförbundet.

Jordbruksverket skriver i ett pressmeddelande att de nu inlett nästa fas med att bekämpa utbrottet av afrikansk svinpest i Fagersta.

– Tack vare resultaten av sökandet efter kadaver i den smittade zonen och stängslingen av kärnområdet är vi nu i ett läge där vi har förutsättningar för att ta nästa steg i bekämpningen av afrikansk svinpest. Vi har därför beslutat att påbörja insatsen för att minska vildsvinsstammen i den smittade zonen, säger Lena Hellqvist Björnerot, Sveriges chefsveterinär, i pressmeddelandet.

Smittskyddsavlivning

Målet är att avliva alla kvarvarande vildsvin i kärnområdet och kraftigt minska antalet vildsvin i den övriga delen av den smittade zonen.

Detta ska åstadkommas genom smittskyddsavlivning med jaktliknande metoder. Det innebär bland annat att fällor och åteljakt kan användas.

Jordbruksverket har tecknat avtal med Svenska Jägareförbundet och det är deras personal som kommer att utföra avlivningen.

”Nödvändiga insatser”

– Som läget ser ut nu finns goda förutsättningar för att bli av smittan tidigare än vi hade vågat tro. Men alla de insatser som har gjorts och görs vad gäller sök, restriktioner, stängsling och smittskyddsavlivning, inklusive provtagning och analys av avlivade vildsvin, är absolut nödvändiga för att vi ska kunna nå målet att helt utrota smittan från Sverige, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Fakta: Bekämpningsarbetet

Arbetet med att bekämpa utbrottet av afrikansk svinpest består av flera delar.

  • De sökinsatser som genomförs syftar till att kontinuerligt kartlägga smittans utbredning, men också till att hitta döda vildsvin så att de kan avlägsnas från skogen. Eftersom virus överlever länge kan kadaver annars utgöra en smittkälla under lång tid.
  • De restriktioner för aktiviteter i skog och mark som gäller i den smittade zonen syftar dels till att inte störa vildsvinen så att de rör sig ut ur zonen och sprider smittan vidare till andra områden, dels till att människor inte ska sprida smittan vidare via skor, redskap eller annat.
  • Stängslingen runt kärnområdet syftar till att ytterligare motverka vildsvinens rörelse. Stängslet minskar risken för att vildsvin som bär på smitta ska lämna området och sprida smittan. Stängslet minskar också risken för att friska vildsvin ska ta sig in i området.
  • Nästa steg i bekämpningen är att minska vildsvinsstammen i området. Syftet med det är att minska antalet vildsvin och därmed minska risken att nya vildsvin infekteras och att smittan sprids eller blir kvar i området.
  • Jordbruksverket leder och samordnar arbetet med att bekämpa det utbrottet av afrikansk svinpest, i nära dialog med Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA, som expertmyndighet. Det är Jordbruksverkets ansvar att besluta om åtgärder för att Sverige så snabbt och effektivt som möjligt ska kunna utrota smittan.

Källa: Jordbruksverket

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev