Ideella krafter på Tenhult jaktvårdsförenings skjutbana diskuterar vad nästa steg är i bygget av den nya skeetbanan. Från vänster Mikael Österblom, Toomas Pantzar och Anders Fröjd. Foto: Jan Henricson

Nu vågar jaktskyttarna blicka framåt

Premium

Efter år av diskussioner, ålägganden, provtagningar, byråkrati och juridik blickar medlemmarna i Tenhults jaktvårdsförening framåt. På sin jaktskytteanläggning satsar man över en miljon kronor i byggandet av en ny skeetbana.

Många jaktskytteklubbar har problem med klagande grannar, nitiska miljöinspektörer, byråkratiska poliser och allt annat elände som svävar över människor som ägnar sin fritid åt jakt och skytte.

Men det kan löna sig att kämpa emot. Det är Tenhult jaktvårdsförening ett utmärkt exempel på, där man efter många års kamp mot myndigheterna är igenom skärselden och vågar blicka framåt.

 

Mikael Österblom ansvarar för föreningens jägarexamensverksamhet. Toomas Pantzar har lagt ner ett omfattande arbete på kontakter med kommun, länsstyrelse och miljödomstol. Det märks när man läser inlagan till Mark- och miljödomstolen. Foto: Jan Henricson

Höga vallar

Nu investerar föreningen en dryg miljon kronor i en ny skeetbana, som ska locka snabbsvingande hagelskyttar från både när och fjärran.

Bygget pågår för fullt. Torn och låda är ännu inte riktigt klara. Kastare ska på plats.

Och trots att hundratusentals kubikmeter jord har körts till banan för att bygga de upp mot tio meter höga vallarna går det åt mer för att fullfölja den så gott som cirkelrunda vallen som omgärdar skeetbanan.

De ansvariga kan vid det här laget så gott som allt om bullerdämpning. På de övriga banorna på anläggningen underskrids riktvärdena för buller, och ljudet från hagelsmällarna på skeetbanan ska i det avseendet inte bli något undantag.

 

Mycket arbete

Anders Fröjd.

När Svensk Jakt träffar tre hängivna klubbmedlemmar går semestertiden mot sitt slut. Självklart är kassören Anders Fröjd, sekreteraren Toomas Pantzar och vice ordföranden Mikael Österblom på banan för att arbeta.

Mycket återstår att göra innan skeetbanan kan tas i bruk. Något som ska ske redan i september.

– Vi är mycket glada över att ha kommit så här långt. Det har varit motigt många gånger, men vi har inte gett oss utan jobbat på. Man kan tycka att det varit bättre om vi fått ägna oss fullt ut åt verksamheten, i stället för åt byråkrati och juridik, säger Anders Fröjd.

 

Oavbrutet arbete

Tenhult ligger i Jönköpings kommun. När kommunen behövde mark för nybyggnation lades jaktskyttebanan i Huskvarna ner, och det skytte som bedrevs där flyttades för att ingå i Tenhults jaktvårdsförenings verksamhet. Då köpte också kommunen marken där skytteanläggningen är belägen.

– Det var 2005 och sedan dess har vi i stort sett oavbrutet arbetat med bullerdämpande åtgärder. Trapbanan flyttades och skjutplatserna byggdes över med bullerdämpande tak. Älgbanan sänktes. Bullerdämpande vallar byggdes, berättar Anders Fröjd.

Trots det fortsatte klagomålen, begränsningarna i skjuttider och nya krav från kommunen. Bullermätningar som utfördes av oberoende experter accepterades inte, utan klubben var tvungen att mäta om. Inte överraskande kom konsulterna fram till samma godkända resultat.

 

Enligt förslag

Toomas Pantzar.

– Bullret från skyttet låg efter de åtgärder vi vidtagit klart under gränsvärdena. Det fanns ingen anledning för kommunen att fortsätta att motarbeta oss såsom man gjorde, säger Toomas Pantzar som lagt ner ett omfattande arbete på den juridiska process som fick sitt avslut i Mark- och miljödomstolen.

För att göra en lång historia kort. Efter att ha tagit del av alla de rapporter och de argument klubben förde fram, samt efter syn på platsen, beslutade domstolen att föreningen fullföljt sina åtaganden.

– Mark- och miljödomstolen fastslog också skjuttider i stort sett enligt de förslag vi lagt. De kunde varit något bättre. Vi får till exempel inte skjuta i juli månad, då vi önskade ordna lite ungdomsskytte, men tiderna vi har nu fungerar.

 

En domstol

Under synen var det nästan som att en domstol inrättades i klubbstugan. Jaktvårdsföreningen var väl förberedd med bildspel där man presenterade fakta för Mark- och miljödomstolens jurister. Kommunen var på plats. Däremot inga klagande grannar.

– Kommunen hade inga argument. Man var dåligt pålästa. Rättens domare frågade till och med kommunföreträdarna om de inte hade mer att komma med. Då kändes det rätt bra, säger Toomas Pantzar.

Miljödomstolens utslag kom 2020. Trots att verksamheten pågått och många satsningar gjorts var den positiva domen en lättnad för föreningen.

– I och med domen kände vi framtidstro och ansökte om att utöka verksamheten. Även om det tog emot kunde de politiker som var emot vår verksamhet inte längre invända något, säger Anders Fröjd.

 

Fler medlemmar

Mikael Österblom.

Tenhults jaktvårdsförening bedriver en omfattande verksamhet på sin skjutbana. Medlemsantalet ökar stadigt. Mikael Österblom har fullt upp med de jägarexamenskurser som drivs i föreningens regi.

– Ännu fler blivande jägare kommer till vår bana för att skjuta proven för jägarexamen. Kvinnorna blir fler, och vi har en bra ungdomsverksamhet. Vi värvar många nya medlemmar till Jägareförbundet, och jag är kritisk mot förbundet som vi inte fått något stöd ifrån under alla de år vi kämpat mot myndigheterna, säger Mikael Österblom.

– Ja, förbundet kunde åtminstone visat lite intresse för vår sak, fyller Anders Fröjd i.

 

De nio meter höga bullerdämpande jordvallarna omger i stort sett hela den nya skeetbanan. Foto: Jan Henricson

Positiv framtidssyn

Budgeten för skeetbanan ligger på 1,1 miljoner kronor. Grävarbetet är omfattande, bland annat för bullervallarna. Nya kastare ska installeras, torn och låda har byggts och ny el dragits. Föreningen har fått bidrag från kommunen och Riksidrottsförbundet.

– Det ska också gå att skjuta rabbisduvor på skeetbanan. Vi behöver kunna det eftersom trycket är så stort, berättar Anders Fröjd.

I och med att skeetbanan invigs med ett klubbmästerskap i september ser klubbföreträdarna sin anläggning som komplett.

– Det ideella arbetet på en skjutbana som vår blir aldrig klart, men då har vi älgbana och 50-metersbana, båda med elektronisk markering, inskjutningsbana, trap, sporting och skeet. Vi erbjuder bra skjuttider till våra medlemmar. Det finns anledning att se positivt på framtiden, säger tre nöjda klubbföreträdare.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev