Sökande ska ha en verksamhet som främjar jakt och annan viltvård. Foto: Jan Henricson

Nu kan bidrag ur Viltvårdsfonden sökas

Den 16 augusti öppnade Viltvårdsfondens ansökningsperiod för bidragsåret 2024. Ideella, riksomfattande organisationer har möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att främja viltvården, meddelar Naturvårdsverket.

Organisationer som kan beviljas bidrag Viltvårdsfonden ska bland annat vara ideella, riksomfattande och ha bedrivit verksamhet under minst tre år före ansökan. Sökande ska ha en verksamhet som främjar jakt och annan viltvård, eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen.

Ansökningsperioden löper mellan 16 augusti och 29 september 2023. Beslut beräknas fattas i början av 2024. 

De har fått pengar

Tidigare år har följande organisationer erhållit bidrag: Svenska Jägareförbundet, Jägarnas riksförbund, Specialklubb för kontinentala fågelhundar, Studiefrämjandet, Svenska ADB klubben, Svenska stövarklubben och Svenska älghundklubben.

Bidrag kan ges som antingen organisations- eller verksamhetsbidrag. En sökande kan medges båda dessa typer av bidrag.

Två olika bidrag

  • Organisationsbidrag
    Bidrag som ges i förhållande till organisationens medlemsantal, geografiska spridning och aktivitetsnivå.
  • Verksamhetsbidrag
    Bidrag som ges till stöd för en specifik verksamhet efter särskild prövning och som är förenat med resultatkrav.

Bedömningskriterier

Ansökningarna kommer att bedömas stegvis, där först formaliakraven enligt förordningen kommer att prövas. Därefter följer en prövning om ansökningarna uppfyller syftet med bidraget.

Om den som ansöker har fått bidrag ur Viltvårdsfonden tidigare, ska även redovisningen av vad tidigare bidrag använts till beaktas vid bedömning av ansökan. 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev