Naturvårdsverket anser att det är angeläget att minska betesskadorna i skogen.

Naturvårdsverket anser att det är angeläget att minska betesskadorna i skogen. Foto: Johnny Olsson

Naturvårdsverket vill ha mer centralt styrd älgförvaltning

Staten kan komma att ta ett centralt grepp om älgförvaltningen. Naturvårdsverket vill nämligen ta fram en nationell förvaltningsplan för älg och kronhjort.
Dessutom vill myndigheten granska resultat och måluppfyllnad på länsnivå. Områden som inte når målen ska ”erbjudas stöd”.

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att i samarbete med Skogsstyrelsen konkretisera riksdagens mål för älgförvaltningen och att utvärdera måluppfyllelsen i älgförvaltningsplanerna.

Nu är rapporten klar och Naturvårdsverket presenterar en rad förslag till åtgärder. Det handlar i stora drag om att Naturvårdsverket vill ta ett större grepp runt älgförvaltningen som myndigheten anser inte fungerat bra och talar i utredningen om otydliga roller och otydlig ansvarsfördelning.

 

”Avskjutningsmålen har inte uppnåtts ”

– Det är angeläget att minska betesskadorna i skogen. Med de åtgärder vi tagit fram i samarbete med Skogsstyrelsen och nu presenterar för regeringen kommer vi längre än vi gjort hittills för att uppnå en bra balans i älgförvaltningen, säger Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger i ett pressmeddelande.

– Utvärderingen och analysen visar att flera av målen i älgförvaltningsplanerna och riksdagens övergripande målsättningar inte uppnåtts. Viltskadorna har dessutom ökat de senaste åren, säger Marcus C Öhman, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

– Avskjutningsmålen har inte uppnåtts och vi kan konstatera att det finns behov av uppföljning, planering och styrning på alla nivåer inom älgförvaltningen. Det har varit otydligt med roller och ansvarsfördelning vilket bland annat beror på att även riksdagens mål har varit otydliga och svåra att följa upp, säger vilthandläggare Carl-Johan Lindström på Naturvårdsverket och fortsätter:

– Den lokala förvaltningen är nyckeln till en framgångsrik älgförvaltning med god måluppfyllelse. Antalet älgar ska vara anpassade till målsättningarna för skogens utveckling och den biologiska mångfalden. Markägare har också ett ansvar, fler markägare behöver föryngra med tall för att en balans ska uppnås, säger Carl-Johan Lindström.

 

Förvaltningsplan för älg och kronhjort

Naturvårdsverket planerar att med start nästa år årligen följa upp och analysera hur målen uppfyllts.

– Vi planerar att sammanställa och analysera resultaten på länsnivå och sammantaget för Götaland, Svealand och Norrland. Resultaten kommer att stämmas av med berörda aktörer. Områden som inte uppfyller målen kommer vi att erbjuda stöd i det fortsatta arbetet, säger Carl-Johan Lindström.

Naturvårdsverket vill nu ta fram en nationell förvaltningsplan för älg och kronhjort under 2019. I arbetet kommer Naturvårdsverket att samverka med Skogsstyrelsen och det kommer vara möjligt för aktörer att lämna synpunkter i den processen.

 

Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget (extern länk)

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev