Rovdjursföreningen har fått tagit del av en opublicerad forskarrapport.Rapporten fick de av Naturvårdsverket. Foto: Martin Källberg & Ingemar Pettersson (varg i hägn)

Naturvårdsverket skickade opublicerad forskarrapport till Rovdjursföreningen

Premium

En opublicerad forskarrapport används i Rovdjursföreningens överklagan av den kommande licensjakten på varg. Rapporten fick de från Naturvårdsverket.

”En studie om licensjaktens effekt på attityder till varg, vargförvaltning och förtroende för förvaltande myndigheter” – så heter den ännu opublicerade forskarrapporten som gjorts av Sabrina Dressel, Göran Ericsson, Simon Lindgren och Camilla Sandström, som är knutna till Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet.

Resultaten i rapporten åberopas i Rovdjursföreningens överklagan av licensjakten. Samtidigt som överklagan skickades in arbetade forskarna med att slutföra rapportens slutsatser – efter kommentarer från Naturvårdsverket.

Aldrig presenterats

Att Rovdjursföreningen har fått rapporten överraskar därför forskarna.

”Olyckligt att rapporten fått fötter”

Camilla Sandström.

– Vi kan se att den som skrivit detta har haft tillgång till rapporten eftersom vissa av resultaten aldrig presenterats, säger Camilla Sandström, professor vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet.

Enligt Camilla Sandström har forskargruppen skickat rapporten till två personer på Naturvårdsverket.

– Vi har lämnat över ett utkast till kontaktpersonerna på Naturvårdsverket tydligt märkt med ”utkast”, men det borde förmodligen ha stått att det är arbetsmaterial. Vi har inte lämnat över rapporten till någon annan, förklarar hon.

Två på Naturvårdsverket

För Naturvårdsverkets räkning är Monica Eriksson vid viltenheten den ena av de två kontaktpersonerna. Hon är frågande till hur rapporten hamnat i Rovdjursföreningens händer.

– Jag kan inte svara på det. Jag har läst rapporten, men inte gett den till Rovdjursföreningen, säger Monica Eriksson.

Tyskar, rovdjursorganisationer och andra – de har överklagat vargjakten

Tror att Naturvårdsverket skickat

Sara Hommen är den andra personen på Naturvårdsverket som fått rapporten från forskarna. Hon arbetar för Naturvårdsverket på konsultbasis. Hon tror sig minnas hur det kan komma sig att ett särintresse som Rovdjursföreningen fått ta del av en opublicerad forskarrapport.

Sara Hommen.

– Rapporten ligger som ett opublicerat utkast och är på väg att bli publicerad. Jag vill minnas att Rovdjursföreningen begärt ut den som allmän handling och jag tror att Naturvårdsverket kan ha skickat den till dem, berättar Sara Hommen.

Men skickar Naturvårdsverket verkligen ut opublicerade forskarrapporter?

– Eftersom det tog så lång tid innan den publicerades har vi lämnat ut den. Det är ju ett godkänt manus som ska publiceras. Det är ju Naturvårdsverkets rapportserie, förklarar Sara Hommen.

Sara Hommen kan inte svara på om eller vem det är på Naturvårdsverket som lämnat ut den opublicerade rapporten.

– Det kan även vara diariet som lämnat ut den. Det finns ingen sekretesspärr på rapporten. Forskarna har även presenterat den här rapporten i olika forum, fortsätter hon.

Inte publikt

Men enligt forskarna har inte de delar som Rovdjursföreningen skrivit om tagits upp publikt. De delarna kan man bara känna till om man förfogar över den opublicerade rapporten.

Forskarna: Felaktiga slutsatser av Rovdjursföreningen

Naturvårdsverket är myndigheten som bestämmer om jakt på varg. Här har samma Naturvårdsverk gett ut en opublicerad forskarrapport till Rovdjursföreningen – som i sin tur använder material för att överklaga vargjakt.

Hur tycker du att det ser ut?

– Det där får du fråga min chef om. Jag är bara konsult och jag hör att du vill publicera någonting om det här, säger Sara Hommen.

Bekräftar utskick

Carl-Johan Lindström, Naturvårdsverket.

Carl-Johan Lindström är chef för Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet. Han bekräftar att Naturvårdsverket skickat ut den opublicerade forskarrapporten till Rovdjursföreningen.

– Vi har gjort bedömningen att vi kunde lämna ut den här rapporten. Den var i princip klar och om forskarna har redan presenterat resultaten vid olika tillfällen. Därför lämnade vi ut rapporten, säger han.

Forskarna har en annan uppfattning och de är frågande till att Naturvårdsverket lämnade ut rapporten.

Vad har du för kommentar till det?

– Då får jag höra mig för lite mer. Jag förstod det som att det var saker som redan var kommunicerade. Om forskarna är kritiska till detta får vi självklart ha en dialog om det.

Jag har själv arbetat som journalist i drygt 20 år och vet att man inte brukar få ut opublicerade forskarrapporter. Är det skillnad på vem som frågar Naturvårdsverket?

– Nej, absolut inte. Det är ingen skillnad på vem som frågar. Det här var en rapport som i princip var helt klar och med uppgifter som redan var kända.

Ska man tolka det här som att det blivit en miss i kommunikationen mellan Naturvårdsverket och berörda forskare?

– Jag får helt enkelt prata med dem och ha en dialog med SLU, säger Carl-Johan Lindström, som tillägger att delar av rapporten även finns med i Naturvårdsverkets vägledning till länsstyrelserna angående licensjakten på varg. Studien är dock för kort för att med säkerhet kunna användas.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev