Kantzoner i jordbruket kan användas för att skapa nyckelbiotoper för insekter, fältfågel och fältvilt. Foto: Dan Persson

Multifunktionella skyddszoner i jordbrukslandskapet

Premium

Den 30 januari presenterades fyra års erfarenheter av projektet Odling i balans under ett seminarium i Linköping.

Seminariet i Linköping behandlade fyra års erfarenheter av projektet SamZoner. Det handlar om att samma yta nyttjas för flera olika ändamål. En SamZon kan vara en blomremsa för pollinerande insekter, häcknings- eller kycklingbiotop för rapphöns och fasaner samt skydd för harar och annat fältlevande vilt.

 

Många funktioner

Det centrala i SamZon har varit att utvärdera zonernas multifunktionella egenskaper inte bara för faunan, utan även för näringsläckage till våtmarker, ogräsinvandring. Den kan också bidra till bättre jordmån för odling, öka produktion av grödor och möjliggöra minskad användning av bekämpningsmedel med fler rovinsekter.

 

Uppskattat

Seminariet leddes av Helena Elmquist och Håkan Wahlstedt, Odling i Balans. Bland ett stort antal föredragshållare kan nämnas Jägareförbundets Dan Persson som fick lång tid att presentera fokusprojektet Fältvilt och hur grödor kan skyddas samtidigt som fältviltet gynnas.

Ola Jennersten från WWF visade goda resultat av att öka antalet pollinerande insekter och få ökad produktion i olika grödor. Mats Enquist från projektets visningsgård Hacksta visade hur man praktiskt gått till väga för att nå bra resultat.

 

Jägarna vinnare

Jägareförbundet har mycket att både bidra med och vinna i samarbete med projektet Odling i balans. Vi har kunskap om fältvilt och får ett mycket givande samarbete med lantbruket.

 

Carl von Essen

Chris Edman

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev