Sätt jakthundarna i koppel och skjut så många älgar som möjligt. Det är två av förslagen till Miljöpartiets kongress.

MP-förslag: Förbjud jakten med löshund

Inför ett förbud mot jakten med lösspringande hund. Men skjut så många älgar som möjligt.
Det är innehållet i två av de motioner som ska avhandlas vid Miljöpartiets kongress.

Om Sverige skulle få ett förbud mot jakt med lösspringande hundar så skulle dödsfallen i trafiken minska. Dessutom skulle konflikten med de stora rovdjuren minska och stressen på viltet i skogen skulle bli mindre.

Det här hävdar MP-motionären Lars-Ola Westerlund, Deje, som även är ersättare i Värmlands viltförvaltningsdelegation.

 

Inspirerats av bloggare

I sin motion ”Jakt med lösspringande hundar” lyfter Lars-Ola Westerlund fram fågelskådaren Anders Wirdheims blogginlägg, ”Vågar jag ifrågasätta löshundsjakten?”. Lars-Ola Westerlund skriver att blogginlägget inspirerat till motionen, som dessutom får stöd av fem personer.

De yrkar tillsammans att Miljöpartiet…

…verkar för att även Sverige ska förbjuda löshundsjakt

…verkar för att länsstyrelser och Naturvårdsverk ska kunna göra undantag om speciella skäl motiverar

…verkar för att eftersök av skadat vilt också bör vara undantaget från förbudet.

 

Yrkar avslag

Partistyrelsens yttrar avslag för motionen. Styrelsen framhåller att det inte finns något kunskapsunderlag till varför viltolyckorna ökar under jaktsäsongen. Därför kan partistyrelsen heller inte tänka sig för att arbeta för ett förbud mot en viss jaktform.

Partistyrelsen påpekar vidare att ”så som löshundsjakten på älg respektive rådjur oftast bedrivs i Sverige, så bygger den på att det jagade djuret inte ska skrämmas så att det rusar iväg, vilket talar för att jakten inte är särskilt stressande.” Men tillägger sedan att ”det är viktigt att vi inte får en utveckling mot jaktformer där grupper av skällande hundar hetsar ett flyende djur framför sig.”

Partistyrelsen gör även tummen ned mot förslaget att ta bort löshundsjakten på grund av stora rovdjur. Styrelsen menar att ett sådant förbud skulle minska acceptansen för stora rovdjur och troligen motverka sitt syfte, som alltså skulle vara att minska konflikterna med stora rovdjur.

 

Skjut så många älgar som möjligt

Med hänvisning till klimatet vill Henry Kallioniemi, Skellefteå, att det skjuts så många älgar som möjligt. I sin motion ”Åtgärder för att begränsa klimatskadlig verksamhet” skriver Henry Kallioniemi att ”idisslande djur såsom nötkreatur, älgar och renar släpper ut stora mängder metan som inte kan tas tillvara.”

Henry Kallioniemi vill därför se en masslakt av älg: ”Av klimatskäl bör avskjutning begränsas enbart av vad som krävs för att trygga artens långsiktiga fortlevnad.”

Även tamboskap går en dyster framtid till mötes om Henry Kallioniemi får som han vill. Henry Kallioniemi föreslår nämligen även att det införs ett särskilt stöd för slakt av nötkreatur och att detta finansieras genom särskild skatt på uppfödning av nötkreatur.

 

Yrkar avslag

Motionen stöds av fyra privatpersoner samt Miljöpartiet i Tyresö. Men partistyrelsen yrkar avslag. Styrelsen påminner om att älgkött har lägre klimatpåverkan än nästan allt annat kött vi äter och att det därför vore det fel att minska älgstammen kraftigt av det skälet. Partistyrelsen konstaterar vidare att ”älgarna själva tenderar också att föredra att inte bli dödade” samt att ”motionärerna dock kan glädjas åt att antalet älgar förmodligen skulle minska något redan med den rovdjurspolitik vi har.”

MP-kongress

Miljöpartiets årliga kongress hålls i Linköping den 26–28 maj.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev