Efter 15 månaders förundersökning av polis frias två tidigare misstänkta björnjägare. Arkivfoto: Ondrej Prosicky / Mostphotos

Misstänkta björnjägare frias efter lång polisutredning

Premium

I drygt 15 månader har två jägare varit misstänkta för jaktbrott efter att en av dem sköt en björn vid licensjakt. Nyligen lades förundersökningen ned.
– Mitt råd är att begära att få en försvarare som helst är jägare om du blir misstänkt för jaktbrott, säger Fredrik Lindberg, försvarsadvokat till en av de tidigare misstänkta jägarna.

Det var den 1 september 2018 som björnjakten ägde rum inom ett viltvårdsområde i Sundsvalls kommun där SCA är en av markägarna.

En jägare som inledde björnjakten på en intilliggande SCA-mark fick jaktledarens klartecken att gå in på viltvårdsområdet och försöka skjuta björnen som hans hundar skällde på. Uppdraget lyckades och lite senare fällde han en björnhanne på 105 kilo.

Båda jägarna är anställda av SCA och har därmed jakträtt på SCA:s marker.

 

Länsstyrelsen anmälde

En dryg månad senare polisanmälde länsstyrelsen i Västernorrland jakten som ett brott mot jaktlagen. Myndigheten skriver i sin anmälan att det ”vid kontroll uppdagades att viltvårdsområdet inte hade tagit något beslut om jakt på björn. Enligt länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn framgår under villkor att person som har jakträtt i områden som omfattas av detta beslut har rätt att delta i jakt efter björn på det område där denne har jakträtt. Dock under förutsättning att jakträtten även omfattar jakt på björn.”

Därefter inledde kammaråklagare Christer Jarlås en förundersökning.

I stämningsansökan framgår att de båda jägarna ”med uppsåt eller av grov oaktsamhet olovligen bedrivit jakt på björn eftersom viltvårdsområdet där björnen sköts inte har tagit ett stämmobeslut att områdesjakt på björn ska vara tillåtet inom området.”

 

Nekade till brott

I februari 2019 förhördes både skytten samt jaktledaren av polis. De båda jägarna nekar till brott och i förhöret berättade de att det den aktuella dagen skulle jagas björn både inom viltvårdsområdet samt på en intilliggande mark. Före jakten pratade deltagarna om villkor och att om en jagad björn skulle röra sig till angränsande område så skulle det var okej att gå efter och skjuta.

Den ena jägaren var vid tillfället hundförare vid den intilliggande marken. Hans hund fick upp en björn som gick in på det aktuella viltvårdsområdet. Jaktledaren på viltvårdsområdet gav då hundföraren klartecken att fortsätta björnjakten inne på området. Lite senare sköt hundföraren också björnen.

Enligt den misstänkte jaktledaren har det aldrig har varit tal om något förbud mot att jaga björn i det aktuella viltvårdsområdet.

 

Inte straffbart?

I en tjänstemannaanteckning efter förhören med de båda jägarna skriver polisens förundersökningsledare: ”Min bedömning är att skytten i detta fall har gjort vad han rimligtvis kan åläggas att göra genom att föra en dialog med den aktuella jaktledaren i syfte att försäkra sig om jaktens förutsättningar. Jag tänker att rätten avgör ifall denna oaktsamhet skall bedömas som straffbar eller ej. Min spontana uppfattning är att den inte borde vara det.”

Förundersökningsledaren tillägger: ”Angående jaktledarens ansvar så tänker jag att om detta skall lottas vidare så bör även denne vara med ”på ett hörn” och jag tycker att det finns rimligt tolkningsutrymme att ställa jaktledaren till ansvar.””jag tänker mig att det blir en bedömningsfråga av oaktsamheten även i detta fall om det blir aktuellt.”

 

Nya förhör

Men det stannade inte där. En månad senare, i mars 2019, förhördes återigen de båda jägarna av polis med kompletterande frågor.

Och i november 2019, åtta månader efter det andra förhöret, lämnar  Christer Jarlås in ett yttrande till Sundsvalls tingsrätt där åklagaren anger att åtalet avser att de åtalade jagat och skjutit en björn inom ett viltvårdsområde som inte fattat beslut om att  björnjakt ska vara tillåtet inom området.

Om inte villkoren i länsstyrelsens beslut om licensjakt följs är björn att se som fredat vilt”, skriver Christer Jarlås i sitt yttrande.

Åklagaren anser vidare att de båda jägarna med uppsåt eller grov oaktsamhet olovligen bedrivit jakt på björn där en björn dessutom sköts. Christer Jarlås menar att brottet ska rubriceras som normalfallet av jaktbrott och att han kommer att yrka på dagsböter.

 

Lades ned

Men två månader senare, den 13 januari 2020, beslutar kammaråklagare Christer Jarlås sig för att ändå att lägga ner förundersökningen mot de båda jägarna. Åklagaren uppger plötsligt att ”det inte längre föreligger tillräckliga skäl för åtalet mot de misstänkta.”

 

Kritisk advokat

Fredrik Lindberg.

Fredrik Lindberg är försvarsadvokat till en av de misstänkta jägarna. Han är kritisk mot åklagarens beslut att väcka åtal mot de två jägarna.

– Detta exempel visar att man inte kan ta för givet att åklagaren är objektiv och tillräckligt påläst vad gäller rättspraxis. Den aktuella rättsliga frågan är väl belyst i Kuivakangas-målet, något som bland andra Svensk Jakt skrivit om, menar han.

– Markägare och arrendatorer har jakträtt enligt 10:e paragrafen jaktlagen. Denna rätt kan inte ett viltvårdsområde inskränka. Det är inte straffbart, men påföljden kan bli att jägaren blir avstängd från att delta i viltvårdsområdet i högst ett år enligt 26:e paragrafen i lagen om viltvårdsområden. Någon avstängning har dock inte aktualiserats i detta ärende, tillägger Fredrik Lindberg.

 

Godkänt björnjakt?

Än i dag är det, enligt Fredrik Lindberg, oklart om stämman för viltvårdsområdet godkänt björnjakt inom ramen för så kallad områdesjakt.

– Här går åsikterna isär. Den frågan blir nu heller inte prövad, eftersom åtalet ju faller redan på den grunden att björnen skjutits på skogsbolagets mark där de anställda haft jakträtt, konstaterar Fredrik Lindberg.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev