Kuivakangas-målet prövas inte av HD

Målet mot den jägare som bildade ett eget jaktlag och jagade älg inom Kuivakangas viltvårdsområde kommer inte att prövas av Högsta domstolen, HD. I sista minuten kom HD fram till att ett viltvårdsområde inte kan betraktas som målsägare och saknar därmed rätt att överklaga.

Frågan om en viltvårdsområdesförening kan vara målsägare eller inte måste först prövas innan HD prövar ärendet, heter det i beslutet.
HD:s beslut får också till följd att hovrättens utslag från 2006 står fast. I hovrätten friades samtliga inblandade jägare. Hovrätten ansåg att de jagade på egen eller arrenderad mark och därför hade jakträtt.

Året innan hade jägarna fällts för jaktbrott i tingsrätten, som kom fram till att det är viltvårdsområdet som ska utse jaktledare och besluta hur jakten ska bedrivas.
I tingsrätten framställde också viltvårdsområdet anspråk på skadestånd för de älgar de åtalade jägarna fällt och tillgodogjort sig. Anspråket på skadestånd avskildes från själva brottmålet och är ännu inte avgjort, men kommer att tas upp inom kort vid Haparanda tingsrätt som ett vanligt tvistemål.

– För att få jaga älg måste man ha licens av länsstyrelsen och den är utställd på Kuivakangas viltvårdsdsområde, säger skogsjuristen Åke Puranen, Stockholm, viltvårdsområdets juridiska ombud.

– De här jägarna har jagat utan licens, utan jaktledare och utan att betala några fällavgifter till länsstyrelsen. Det har också lett till överskjutningar och förstås brister i säkerheten, när jaktlag jagar huller om buller utan samordning eller kontakt med varandra.

– Det var synd att inte Högsta domstolen prövade ärendet fullt ut, fortsätter Åke Puranen, för det innebär ju att hovrättens dom står fast och där gick jägarna fria på grund av en för snäv gärningsbeskrivning. Tills vidare tycks vi alltså inte ha en rättsordning i det här landet som räcker till när någon löper jaktlig amok inom ett viltvårdsområde.

Även inom Jägareförbundet uttrycks besvikelse över HD:s beslut.

– Tyvärr har inte Högsta domstolen prövat sakfrågan utan avvisat talan, så de juridiska konsekvenserna av beslutet är svåra att omedelbart överblicka, säger Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa. Vi kommer att gå igenom detta ordentligt och se vilka åtgärder som bör vidtas.

 

Bakgrund

Kuivakangas viltvårdsområde, som ligger norr om Övertorneå och omfattar drygt 12 000 hektar, hade inför älgjakten 2003 tilldelats licens på 23 vuxna djur och inför älgjakten 2004 17 vuxna djur.

Vid viltvårdsområdets jaktstämmor 2003 och 2004 fattades beslut om hur gemensamhetsjakten på älg skulle organiseras. Viltvårdsområdet skulle indelas i tre jaktlag med varsina utsedda jaktledare.

En grupp jägare och markägare bildade i strid mot vad som beslutats vid jaktstämmorna ett eget jaktlag och bedrev älgjakt på viltvårdsområdets marker både under 2003 och 2004.

Under 2003 fällde jaktlaget två vuxna djur och en kalv och under 2004 tre vuxna djur och två kalvar, vilket ledde till åtal.

År 2005 dömdes jägarna för jaktbrott i tingsrätten. Enligt tingsrätten är det viltvårdsområdesföreningen som ska besluta hur jakten ska bedrivas. Domen överklagades.
Hovrätten friade 2006 samtliga åtalade jägare och upphävde tingsrättens dom. Enligt hovrätten hade jakten skett på egen eller arrenderad mark, där jägarna hade jakträtt.

Kuivakangas viltvårdsområdesförening överklagade domen mot en av jägarna till Högsta domstolen.

Den 10 december 2008 avvisade Högsta domstolen överklagandet med hänvisning till att frågan om huruvida en viltvårdsområdesförening kan vara målsägare först måste avgöras.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev