Minken är ett stort problem för markhäckande sjöfåglar och vadare eftersom minken både äter fåglar och tar deras ägg. Foto: Kenneth Johansson

Minkjakt stor naturvårdsnytta: ”Påverkan på inhemska arter”

Jakten på mink behöver öka för att minska de negativa effekterna som det lilla rovdjuret har på ekosystemen. När Länsstyrelsen i Stockholm bjöd in till ett seminarium om minken deltog forskare, studenter, markägare och minkjägare. Alla var överens om att minken är ett problem som måste tas tag i.

Om minken är en invasiv art råder delade meningar. Den finns inte med på EU:s lista över invasiva arter men forskare i Sverige anser att minken borde räknas som invasiv. 

– En invasiv art är en art som människor, avsiktligt eller oavsiktligt, fört in i ett område där arten inte hör hemma, men där den trivs och sprids och har en negativ påverkan på inhemska arter. Eftersom minken påverkar andra arter negativt, så är minken invasiv här, sa mårddjursforskaren Marianne Haage. 

Minkens negativa konsekvenser. 

Anledningen till att minken behöver utrotas beror på de negativa konsekvenserna för ekosystemet. Särskilt utsatta är markhäckande sjöfåglar och vadare eftersom minken både äter fåglar och tar deras ägg. Sothöna och tobisgrissla är två arter som är extra ansatta av minken. Även andra arter, så som vattensorkar och groddjur försvinner eller minskar kraftigt när det kommer mink till ett område. Flodiller, som finns i Europa men inte i Sverige, trängs undan av den mer aggressiva minken och är, på grund av bland annat minkarna, nu akut hotad. 

Minkjakt i skärgården 

Mink får jagas hela året men är lättast att få tag på under parningen i februari till april eller när ungarna lämnar honan i augusti. Det vanligaste sättet att jaga mink är med slagfällor men i minktäta områden är det även vanligt med minkjakt med hund. Detta är något som är vanligt förekommande på Stora Nassa i Stockholms skärgård, där man jagat mink på våren sedan 1993.  

– Det viktigaste när man jagar mink i skärgården är att tänka på smitvägar och skjutriktningar. Man måste veta var minken kommer och att det inte blir rikoschetter, sa Rasmus Boström minkjägare på Stora Nassa, under seminariet. 

 

Jägare i skärgården gör en stor naturvårdsinsats genom att jaga mink. Foto: Kjell-Erik Moseid

Hund och fälla 

Att minken kommit till öarna uppmärksammades av de boende i början av 1990-talet då de noterade att sjöfåglarna minskade i antal. Den första minken på Stora Nassa sköts 1992. Vid minkjakten på Stora Nassa fälls ungefär 70–80 procent vid jakt med hund. Resterande tas i fälla.  

När man jagar mink med hund ska först passkyttarna ställas ut. Rasmus Boström, brukar skjuta minken med grytpistol men när det inte går används en lövblås för att få minken att vilja lämna sitt gömställe.  

– Det handlar om att få minken att exponera sig, sa Rasmus Boström.  

För att få använda lövblås vid jakt behövs dock tillstånd från länsstyrelsen. Vid jakten finns också en båt med en jägare som kan spana från vattnet och som ser om minken går i sjön. Även för jakt med båt som har motor behövs tillstånd från länsstyrelsen. Om minken går i vattnet brukar den oftast gå upp igen på samma ö. Om det händer ställs passkyttar ungefär 20 till 40 meter på var sin sida om dyket, för att skjuta minken när den går upp.  

 

Den vanligaste jaktmetoden för mink är fällfångst. Foto: Bernt Karlsson

Fällfångst vanligast 

Generellt är den vanligaste jaktmetoden för mink fällfångst och slagfällor är vanligast. Problemet med fällor är att det mest är unga djur och hanminkar som går i dem, att få honminkar i fällor är ovanligt. Erfarenheter som gjorts av många av seminariets deltagare. 

– Hos flodiller, som ekologiskt liknar minken, är hannarna något djärvare än honorna. Detta beteende blir ännu tydligare under parningen, förklarade Marianne Haage.  

Minkfällor gillras traditionellt med fisk, kött eller kräftor, men P-A Åhlén, projektledare för Invasiva Arter vid Svenska Jägareförbundet, har en annan metod, som han menar fungerar bättre.  

– Det är bättre att locka med doft från en redan infångad minks analkörtlar, mat man lockar med blir snabbt dålig och avskräcker mer än det lockar, doften av en annan mink håller längre. 

Stor naturvårdsnytta 

Seminariets budskap till jägare och allmänhet var entydigt. Minken utgör ett stort problem som vi människor måste ta tag i.  

– Alla jägare som bor vid vatten borde ge sig ut och jaga mink minst en gång om året, sa Robert Nathanson, jaktansvarig vid Stora Nassa.  

– Alla sommarstuge- och bryggägare runt om i Sverige borde ha en korrekt utsatt, minkfälla, man behöver inte ha statligt jaktkort för att ha det. Det skulle göra stor naturvårdsnytta, avslutade P-A Åhlén.

Minken i Sverige

I början av 1900-talet togs minken från Nordamerika till Sverige. Orsaken var att de skulle hållas på pälsfarmer runt om i landet. Minkar som rymde eller släpptes ut från dessa pälsfarmer bildade en vild minkstam. Sverige var först i Europa med att ta in mink till pälsfarmer. Flera andra länder följde vårt exempel och därför finns minken idag spridd över hela Europa. 

Enligt Svenska Jägareförbundets avskjutningsstatistik har minkarna minskat. Minkarnas största fiende i den svenska naturen är rödräv. Statistik visar att när rödräven under 80-talet drabbades av skabb gick minkbeståndet upp rejält. 1988 är rekordåret för antalet skjutna minkar, då sköts 48200 stycken.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev