Om bärriset betats ner av mindre hjortdjur får älgen inte i sig tillräckligt stora tuggor för att det ska vara effektivt, menar forskarna. Foto: Johnny Olsson

Mindre hjortdjur tvingar älgen att beta högt

Premium

När hjortar och rådjur ökar i antal betas bärriset hårdare och älgen tvingas att söka sitt foder högre upp från marknivån, och risken för betesskador på tall ökar. Forskarna menar att när bärriset blir för kort får inte den stora växtätaren älgen i sig tillräckligt stora tuggor för att det ska vara en effektiv föda.

Inom projektet Beyond moose – inte bara älg, har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, samlat in tusentals spillningsprov i Västerbotten och Sörmland.

Genom att analysera DNA i spillningen fann man att älgen började äta mindre bärris och mera tall när mindre hjortvilt ökade i ett område.

– När fler djur betar bärriset minskar höjden på riset. Det gör det svårare för stora älgar att få i sig tuggor som är stora nog för att det ska vara effektiv föda för denna stora växtätare, säger Robert Spitzer, forskare vid SLU.

Forskarna anser därmed att de bekräftat en hypotes där tuggorna storlek har betydelse för hur viltet söker sin föda. Något som tidigare har observerats i Afrika där giraffer tvingats söka foder allt högre upp från marken när mindre växtätare tömt resurserna närmare marknivån.

I ett utskick från SLU rekommenderas skogsbruket att säkerställa en hälsosam skogsmiljö med stora mängder bärris, samtidigt som jägarna uppmanas att förvalta mängden mindre hjortdjur. Sammantaget kan det vara viktigt för att minska älgens betning i tallungskogen.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev