Länsstyrelsen gjorde en överflygning för att se hur många renar som befann sig inom de områden som var avlysta för småviltjakt. I två av de fem områdena observerades renar. Foto: Lars-Henrik Andersson

Länsstyrelse gjorde överflygning av stängt jaktområde

Premium

Länsstyrelsen i Jämtland stängde den 4 november fem områden inom Tåssåsens sameby för småviltjakt. Jägare som redan löst jaktkort riskerade att begå jaktbrott. En överflygning visade att det fanns ren i två av områdena. Nu får länsstyrelsens avlysning kraftig kritik.

Lars-Henrik Andersson Publicerad 22 november 2021 - 20:07

Länsstyrelsen i Jämtland beslutade den 4 november att avlysa fem områden för småviltjakt inom Tåssåsens sameby, detta efter uppgifter om att renarna flyttats till området efter samling och slakt. Renarna ska stå i området fram till skiljning och flytt till vinterbete.

Länsstyrelsen menade att det motiverade en avlysning.

Jaktkort var redan sålda via portalen natureit. Länsstyrelsen försökte då få tag i de som redan köpt jaktkort i områdena som skulle avlysas.

 

”Riskerar åtal”

En av dessa var Alf Jonsson från Jämtland.

– Området avlystes den 4 november. Strax efter klockan nio morgonen efter ringde jag och kollade med länsstyrelsen som då ännu inte meddelat de som redan köpt jaktkort att områdena var stängda. Ett par jägare hade redan hunnit ut på fjället. Det är dåligt. Man riskerar ju att bli åtalad för jaktbrott. Man måste passera privat mark och har du inte jakträtt till området du är på väg till riskerar du bli polisanmäld, säger Alf Jonsson.

 

”Ett misstag”

Bitti Jonasson, chef för naturvårdsenheten vid länsstyrelsen:

– Det skedde ett misstag där vi trodde att det gått iväg mejl till de jägare som bokat jaktkort via natureit.  När vi insåg att så inte skett ringde handläggaren till jägarna. Det var en av dessa som vi inte lyckades få kontakt med. Resten fick vi tag på, säger Bitti Jonasson.

Hon berättar att länsstyrelsen kommer att behöva se över policyn rörande hur avlysningar ska hanteras.

 

Framförhållning

I policyn skriver länsstyrelsen att avlysningar ska ske med en framförhållning om minst fem dagar och att begäran om avlysning från sameby bör inkomma med minst tio dagars framförhållning. Undantag är hastigt uppkomna situationer som av renskötselskäl behöver hanteras skyndsamt. ”I de fall begäran om avlysning sker med kortare varsel än tio dagar förbehåller sig Länsstyrelsen rätten att bedöma om de jägare som redan bokat jakt ska byta område eller om de kan genomföra sin jakt med riktad information och anvisningar.”

– Policyn behöver i några stycken omarbetas. Det är en utmaning. Men vi ska titta på hur vi undviker att något sådant här inträffar igen. Det gäller att hitta rutiner som fungerar, säger Bitti Jonasson.

 

”Svår ekvation”

– Det är inte första gången detta händer. Därför blev jag extra irriterad, säger Alf Jonsson.

Bitti Jonasson menar att handläggningen av avlysningsärenden från samebyar och försäljning av jaktkort i natureit är en ”svår ekvation”.

Den 11 november gjorde länsstyrelsen en överflygning med helikopter.

 

Översiktlig bild över ett av fjällområdena som länsstyrelsen kontrollerade tillsammans med representant från samebyn. Foto: Länsstyrelsen

Ur rapporten från överflygningen står följande att läsa: ”För dagen var det blåsigt varför flygningen gjordes i vindskyddade områden. Fjället höll ett tunt lager snö med hög andel barmarksfläckar. Barmarksfläckarna påverkar möjligheten att observera renarna då de är väl kamouflerade mot den skiftande marktäckningen.”

 

Spår av ren

I området skulle det enligt uppgift finnas omkring 1.500 renar. Vid överflygningen observerades spår av ren inom samtliga avlysta områden, uppger länsstyrelsen.

Under flygningen observerades totalt 1.200 renar i två av områdena.

En ripjägare från Jämtland, som vill vara anonym, har kontaktat länsstyrelsen och ifrågasatt avlysningarna:

”Sammantaget så höll två av de fem avlysta områden ren, de resterande tre hade ingen observation eller endast spår i snön av små rengrupper. Hur kan spår av små grupper av renar utgöra grund för avlysning av ett helt jaktområde? På vilka grunder hävdar länsstyrelsen att småviltjakt är en olägenhet av betydelse på dessa områden baserat på spårobservationer? Ingen renskötsel bedrivs per definition på området om det inte finns någon ren där.”

 

”En barriär”

Ripjägaren vänder sig också mot att de avlysta områdena blivit så kallade förvinterområden.

”Samebyn har aldrig under de snart 25 år jag jagat där använt dessa områden som förvinterområden. De avlysta områdena bildar en barriär mot vägnätet som effektivt stänger oss småviltjägare ute.”

Vidare berättar jägaren att drygt en fjärdedel av Jämtlands areal redan är permanent undantagna från jakt som så kallade kärnområden för renskötseln.

”Det är väl i första hand dit länsstyrelsen ska hänvisa samebyarna för rensamling eller som förvinterområde, vad nu det är för något. Om inte så får ni (länsstyrelsen, reds. anm.) se till att dessa områden öppnas för småviltjakt.”

Han tycker att länsstyrelsen och samebyarna enkelt skulle kunna informera jägarna var större mängder av renar eventuellt är samlade, i samband med att jägarna bokar småviltjakt i natureit.

 

Hitta lösningar

– Vid överflygningen konstaterade vi att det fanns ren i området. Det är en nulägesbild vi får. Nästa dag kan renarna befinna sig i ett annat, närliggande område. Vi gjorde en sammantagen bedömning och verifierade att det fanns mycket ren i det här området. Men som sagt, nästa dag kan ett antal av de 1.000 renar som observerades förflyttat sig till det område där vi bara såg 40 renar, säger Bitti Jonasson.

Hon menar att trots detta så jobbar länsstyrelsen med att försöka hitta lösningar som gör det möjligt att jaga ripa samtidigt som renskötseln inte utsätts för störning.

– Vi har testat att delavlysa områden. Till exempel när samebymedlemmarna jagar älg i fjälldalarna så kan småviltjägare jaga på kalfjället. Vi har en klar ambition att hitta ett system som gör det möjligt att samexistera. Vi har kommit en bit på väg och vi fortsätter utveckla system och processer för att det ska bli bättre. Vi behöver göra mer och det är också vår ambition, säger Bitti Jonasson.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev