Det kommer krävas färre angrepp på tamdjur och hundar för att skyddsjakt ska beviljas. Foto: Dirk Rueter/Mostphotos

Kraven för skyddsjakt på rovdjur sänks

Naturvårdsverket meddelar nu att nya riktlinjer för skyddsjakt på stora rovdjur är på plats. Kraven på fyra tamdjursangrepp sänks till två angrepp, men har vissa förebyggande åtgärder gjorts och det rör sig om särskilt känsliga områden, kan det räcka med ett angrepp.

Regeringsuppdraget om nya riktlinjer för skyddsjakt på varg har nu kommit att omfatta även björn och lodjur, och tröskeln sänks.

− Beslut om skyddsjakt på stora rovdjur ska kunna fattas vid färre dokumenterade angrepp än i dagsläget. Uppdateringen av Naturvårdsverkets riktlinjer ska bidra till att färre rovdjursangrepp sker på tamdjur och hundar, säger enhetschef Carl-Johan Lindström, chef på viltförvaltningsenheten i ett pressmeddelande.

I förarbetet till de nya reglerna kom ett förslag från Viltskadecenter att jakthundar ska bära skyddsväst för att skyddsjakt ska bli aktuellt. Något som kritiserades hårt av jakthundsorganisationer och länsstyrelser. Detta förslag har dock inte blivit verklighet.

Nya skyddsjaktsriktlnjer

Riktlinjer för skyddsjakt efter angrepp på tamdjur

• Skyddsjakt kan beviljas i det fall det under en 12-månadersperiod har dokumenterats två eller fler angrepp av varg, av lo eller av björn på får eller get inom ett område motsvarande storleken på ett genomsnittligt revir eller hemområde.

• Skyddsjakt kan beviljas i det fall det har skett ett angrepp på nöt eller häst.

• Skyddsjakt kan beviljas i det fall ett angrepp har skett innanför ett rovdjursavvisande stängsel.

Riktlinjer för skyddsjakt efter angrepp på hund

• Skyddsjakt kan beviljas i det fall det under en 12-månadersperiod har dokumenterats två eller fler angrepp av björn, varg eller lodjur på hund inom ett område motsvarande storleken på ett genomsnittligt revir eller hemområde.

• Skyddsjakt kan beviljas i det fall ett angrepp har skett på hund bärande skyddsväst, hund som förs i koppel, hund under uppsikt i en trädgård, eller på hund under pågående eftersök på trafikskadat vilt.

Riktlinjer för skyddsjakt på invandrad varg

• Skyddsjakt kan beviljas i det fall det under en 12-månadersperiod har dokumenterats fyra eller fler angrepp av invandrad varg på får eller get inom ett område motsvarande storleken på ett genomsnittligt revir eller hemområde.

• Skyddsjakt kan beviljas i det fall det under en 12-månadersperiod har dokumenterats två eller fler angrepp av invandrad varg på nöt eller häst inom ett område motsvarande storleken på ett genomsnittligt revir eller hemområde.

• Skyddsjakt kan beviljas i det fall det under en 12-månadersperiod har dokumenterats fyra eller fler angrepp av invandrad varg på hund inom ett område motsvarande storleken på ett genomsnittligt revir eller hemområde.

• Skyddsjakt kan beviljas i det fall det under en 12-månadersperiod har dokumenterats två angrepp av invandrad varg på hund bärande skyddsväst inom ett område motsvarande storleken på ett genomsnittligt revir eller hemområde.

• Skyddsjakt kan beviljas i det fall ett angrepp av invandrad varg har skett innanför ett rovdjursavvisande stängsel.

• Skyddsjakt kan beviljas i det fall ett angrepp av invandrad varg har skett på hund som förs i koppel, på hund under uppsikt i en trädgård eller på hund under pågående eftersök på trafikskadat vilt.

Naturvårdsverket meddelar att det är viktigt att förstå att det presenterade underlaget handlar om riktlinjer och inte regler. Det är länsstyrelserna som fattar besluten.

Omständigheter kan medföra att skyddsjakt kan vara befogad även efter färre angrepp än riktlinjerna föreskriver:

Naturvårdsverket utesluter inte att allvarlig skada kan uppstå i en fårbesättning
redan efter ett angrepp av varg, och att ett beslut om skyddsjakt skulle kunna fattas
redan i detta skede, om omständigheterna i övrigt talar för en hög sannolikhet för
ett nytt angrepp och möjligheterna att vidta förebyggande åtgärder är svårare att
finna.

Naturvårdsverket drar slutsatsen att de nya riktlinjerna kommer medföra en ökning av beslutade skyddsjakter och därmed även en minskning av angrepp på tamdjur.

Läs slutredovisningen av regeringsuppdraget här>>

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev