lördag 20 april

Hund

Jägareförbundet anser att Viltskadecenters motivering, att jakthundar ska användas som försökskaniner för att forskningen ska få kunskap om huruvida skyddsvästar fungerar eller inte, är direkt provocerande. Foto: Olle Olsson & (i hägn): Ingemar Pettersson

Jägareförbundet om krav på vargvästar: ”Avstyrker med eftertryck förslaget”

Jägareförbundet är mycket kritiskt till Viltskadecenters förslag att det ska krävas vargvästar om det ska bli skyddsjakt på en varg som angriper hund. Det framgår i förbundets remissvar till Naturvårdsverket.

”Skyddsjakt bör beviljas i det fall ett angrepp av björn, varg, eller lodjur på hund bärande skyddsväst (med piggar eller liknande) har inträffat.”

Det föreslår Viltskadecenter i sin utredning om hur skyddsjakten på varg kan utvecklas.

Jägareförbundet har under många år arbetat för att skyddsjakt ska beviljas efter ett hundangrepp. Men förbundet anser att det ska gälla oavsett om hunden bär en så kallad vargväst eller inte.

”Förbundet avstyrker med eftertryck förslaget om att enbart angrepp på hund som bär skyddsväst med piggar eller liknande ska berättiga till skyddsjakt. Viltskadecenter har helt utelämnat hundar som inte bär skyddsväst. För sådana vargangrepp saknas helt kriterier. Innebär det att hundar utan väst med piggar, av samhället ska ses som lovligt byte för vargen?”, står det i remissvaret från Jägareförbundet.

Stoppar västen en vargattack?

Det finns inga belägg för att en vargväst på en hund skulle stoppa varg från att attackera hunden. Ingen vet heller om en vargväst med stålpiggar ger något skydd vid en vargattack.

Vargväst med stålpiggar. Foto: Olle Olsson

Viltskadecenter motiverar dock sitt västförslag med att ”andra lämpliga åtgärder” ska ha prövats innan det beviljas skyddsjakt.

Även detta kritiseras av Jägareförbundet, som påpekar att Viltskadecenter själva räknar upp ett antal förebyggande åtgärder som tillämpas redan i dag. Till exempel avspårning, gps-pejlar och varningssystem mellan jägare.

Men dessa åtgärder avvisas alltså av Viltskadecenter – som i stället ”väljer att föreslå en åtgärd som det på intet sätt finns evidens för att ha någon förebyggande effekt”, menar förbundet.

Provocerande

Jägareförbundet tillägger att Viltskadecenters motivering, att jakthundar ska användas som försökskaniner för att forskningen ska få kunskap om huruvida skyddsvästar fungerar eller inte, är direkt provocerande.

Förbundet listar även tänkbara nackdelar för hundarna med att använda skyddsvästar och nämner bland annat värme, nedsatt rörelseförmåga och västarnas höga vikt som ökar belastningen markant på jakthundarna. Inte minst för de mindre hundraserna, som exempelvis taxar.

Gps inget skydd?

Viltskadecenter skriver i sin rapport att användandet av gps-pejlar inte ger något mätbart skydd för jakthundarna. Jägareförbundet menar att det är en slutsats som är direkt felaktig.

Stövare med gps-pejl.
Stövare med gps-pejl. Foto: Lars-Henrik Andersson

Förutom att använda hundpejl nämner Jägareförbundet avspårning när möjlighet finns som en vanlig förekommande förebyggande åtgärd bland jägare som jagar med lös hund.

Att Viltskadecenter underkänner det skadeförebyggande arbetet och i stället som enda kriterium för jakthundar föreslår något som inte är prövat är minst sagt förvånande”, skriver förbundet i sitt svar.

Här kan du läsa Jägareförbundets remissvar

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.