Eftersöksjägarna ska ha bilersättning från första kilometern, lyder kravet i en motion till Jägareförbundets årsstämma. Foto: Martin Källberg

Krav i motion: Milersättning från start

Premium

Sammanlagt 18 motioner har lämnats in till Jägareförbundets årsstämma första helgen i juni. Det är något färre än det brukar vara. Eftersök med tillhörande problematik är det ämnesområdet som engagerat mest.

Vilhelmina jaktvårdskrets har reagerat på att bilersättningen för eftersök på trafikskadat vilt utgår först efter fem körda mil från hemmet. Motionären vill att Jägareförbundet ska arbeta för bilersättning från start och att eftersöksjägarna förses med ändamålsenliga kläder och annan utrustning för sitt uppdrag.

Eftersöksjägarna ska inte behöva betala ur egen ficka och riskera liv och lem för att genomföra eftersök på trafikskadat vilt åt staten, heter det i motionen.

 

Certifiering

En motion från Jägareförbundet Kronoberg har tillkommit med anledning av att en eftersöksjägare 2017 blev allvarligt skadad av ett vildsvin. Arbetsmiljöverket fann att polismyndigheten brustit i sitt arbetsmiljöansvar och utfärdade ett föreläggande, som dock drogs tillbaka. I den fortsatta dialogen lyckades Polismyndigheten övertyga Arbetsmiljöverket att man hyrt in ”en färdig eftersöksjägare” med eget ansvar att ha rätt utrustning och med den förklaringen lät sig Arbetsmiljöverket nöja.

Motionären yrkar att Jägareförbundet ska arbeta för att skapa certifierade eftersöksjägare som motsvarar vad polisen kallar ”en färdig eftersöksjägare”. Certifieringen bör innebära kunskaps- och utrustningskontroll och hundintyg samt vara tidsbegränsad.

 

Slarv med eftersök

Problemet med viltpåkörningar på järnväg uppmärksammas av Bengt Nordström och Emil Sundin, Ljungadalens jaktvårdskrets. Motionärerna anser att det slarvas med både eftersök och kadaverhantering. Ibland skickas eftersöksjägare ut vid en påkörning, men inte alltid. Och dött vilt som blir liggande på spåret orsakar sekundärolyckor med påkörda rovdjur. I fjol våras påkördes nio björnar och två örnar i Västernorrland.

 

Tågdödat vilt som inte tas undan kan orsaka följdolyckor med rovdjur. Foto: Lars-Henrik Andersson

Motionärerna vill att Trafikverket som rutin alltid ska tillkalla godkänd eftersöksjägare vid påkörningar, oavsett lokförarens bedömning av kollisionen. De vill också veta vad viltolyckorna på järnvägen kostar på årsbasis, så att det kan bedömas på hur många år investeringar i viltstängsel och viltpassager kan räknas hem. Motionärerna vill också att viltolyckorna ska vägas in i älgskötselplanerna.

 

Vill ha tillägg

Uppsala länsjaktvårdsförening vill ha ett tillägg i paragraf 40C i jaktförordningen, så att en jakträttshavare även aktivt får söka efter vilt som är så skadat eller i sådan belägenhet att det av djurskyddsskäl snarast bör avlivas. Med nuvarande lydelse av paragraf 40C kan avlivning komma i fråga endast om djuret utan föregående eftersök slumpvis anträffas.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev