Foto (i hägn): Ingemar Pettersson

Klart för licensjakt på järv – så många får fällas

Naturvårdsverket beslutar om licensjakt efter 20 järvar inom utvalda områden i Jämtlands län. Jakten tillåts för att minska tätheten av järv i dessa områden och därigenom minska skadorna för renskötseln.

Antalet järvar har ökat och i år uppskattas den skandinaviska populationen till 1.019 vuxna järvar som är ett år eller äldre, varav cirka 668 finns i Sverige. I år inventerades 19 fler föryngringar än föregående år i Sverige. Den största delen av järvstammen, närmare bestämt 40 procent, finns i Jämtlands län, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

I år beslutar Naturvårdsverket om licensjakt på 20 järvar i sex områden i Jämtlands län. Uttaget är baserat på en beskattningsmodell för järv, och jakten är riktad till områden med tät förekomst av järv och hög skadebild för renskötseln. Tanken med licensjakten är att den ska minska risken för negativa socioekonomiska konsekvenser och bidra till det politiska målet om toleransnivån.

 

Här får järvarna fällas.

Det är både åretruntmarker och vinterbetesmarker som är utvalda och det är fem samebyar som är berörda. Andra län har inte varit lika aktuella för licensjakt då de senaste årens inventeringsresultat har varierat och därmed inte legat stabilt över länens miniminivåer med marginal för både skydds- och licensjakt.

Förebygga skador

̶ Vi hoppas att licensjakten ska underlätta för renskötseln genom att förebygga skador orsakade av järv inom de aktuella områdena, säger Hanna Ek, biträdande chef på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet.

Nytt för i år är att det blir tillåtet att delvis använda motorfordon för att genomföra jakten.

Registrering av jägare

Person med jakträtt i område som omfattas av detta beslut har rätt att delta i jakt efter järv i det jaktområde där vederbörande har jakträtt, under förutsättning att jakträtten omfattar jakt efter järv.

Alla som jagar järv med stöd av licensjaktbeslutet ska vara anmälda som järvjägare i jaktkortsregistret.

 

Här hittar du hela licensjaktbeslutet på järv

Jakttid för järv

Jakten får bedrivas från och med den 28 november till och med den 31 december.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev