En jägare i Norrbotten kapade både pipa och kolv på en studsare för att göra den smidigare. Nu döms mannen till böter för vapenbrott av hovrätten för övre Norrland. Foto: Lars-Henrik Andersson

Kapad pipa – brott mot vapenlagen, jaktlagen eller båda?

En jägare i Norrbotten kapade pipan på ett kulgevär. Han friades i tingsrätten men fälldes i hovrätten. Nu har det uppstått en debatt om vilken lagstiftning det är som jägaren brutit mot.

En jägare i Norrbotten kapade både pipan och kolven på sitt kulgevär för att göra det smidigare, detta eftersom han använder vapnet vid avlivning i samband med fällfångst. Jägaren jämförde användandet med en grytrevolver.

Mannen åtalades först vid Luleå tingsrätt för vapenbrott. Åklagaren ansåg att han modifierat vapnet så pass mycket att licensen blivit ogiltig och tillståndet upphörde därmed att gälla, enligt åklagaren.

Det skriver Dagens juridik.

 

Inget uppsåt

Tingsrätten menade dock att det inte framgick att jägaren hade insett eller ens misstänkt att ändringarna gjort innehavet olovligt. Det var därför inte styrkt att jägaren agerat med uppsåt och åtalet ogillades därför.

Den friande domen överklagades till hovrätten som gjorde en annan bedömning. Hovrätten menar i domslutet att förändringen var så stor att tillståndet för geväret upphörde att gälla – och risken för detta måste jägaren ha insett.

Dagens juridik skriver:

”Vapentillstånd för kulgevär upphör nämligen att gälla om pipan görs kortare än 45 centimeter – och i mannens fall hade gevärspipan kortats från 62 centimeter till 36,5 centimeter.”

 

Förlorar sitt vapen

Jägaren fälldes för vapenbrott med påföljden 180 dagsböter på totalt 9 000 kronor och geväret förverkades i och med domen.

Sveriges vapenägares förbund, SVF, skriver dock på Twitter att domarna stödjer sig på polisens tolkning av vapenlagen där det står att: ”…ett tillstånd att inneha ett skjutvapen upphör att gälla, om vapnet ändras så att det till funktions- eller verkningsgrad blir ett väsentligt annorlunda vapen.”

SVF skriver på Twitter:

”Många vapenägare verkar tro att det finns ett krav i vapenlagen på piplängd. Vapenlagen har inget krav på piplängder för vapentyper – det fanns ett krav i Vapenförordningen 1949 att det krävdes tillstånd för att ändra piplängden. Detta krav togs bort när 1973 år vapenlag antogs. Det är inget vapenbrott att ha ett vapen med tillstånd för ändamålet jakt som inte uppfyller NV (Naturvårdsverket, reds anmn.) föreskrifter om jaktmedel ¬– om de används för jakt är det ett jaktbrott.”

 

Ett solklart brott

Ola Wälimaa.

Ola Wälimaa, förbundsjurist vid Svenska Jägareförbundet, menar att det är ett solklart brott mot jaktlagstiftningen om man skulle använda ett sådant vapen för jakt.

– Nu har ju dessutom hovrätten i det aktuella fallet slagit fast att det även är ett vapenbrott bara att göra ändringen i sig. Innan Högsta Domstolen eventuellt ändrar domen så är det ju detta alla har att rätta sig efter om man inte vill bli åtalad, säger Ola Wälimaa och fortsätter:

– I vart fall blir man av med vapenlicensen om man ändrar vapnet så det inte längre är godkänt för jakt och det vill ju ingen jägare riskera, så det blir ju en lite överflödig teoretisk diskussion om det dessutom är ett brott och i så fall vilket, säger han.

 

Nils-Olov Gärdin, poliskommissarie vid rättsavdelning Nord, menar att en kapad kulgevärspipa under 45 centimeter kan vara ett brott både mot jaktlagen och vapenlagen. Foto: Lars-Henrik Andersson

Olika tolkningar

Nils-Olov Gärdin, poliskommissarie vid rättsavdelning Nord, tycker att hovrätten gjort en korrekt bedömning: Att det handlar om ett vapenbrott.

I Vapenlagen står det att tillstånd att inneha ett skjutvapen upphör att gälla, om vapnet ändras så att det till funktions- eller verkningsgrad blir ett väsentligt annorlunda vapen.

– Hade jägaren jagat med vapnet med kapad pipa är det ett brott mot jaktlagstiftningen, eftersom vapnet inte uppfyller Naturvårdsverkets krav och föreskrifter. Men ändringen av vapnets pipa under tillåten längd är även ett brott mot vapenlagen, säger han.

Sveriges vapenägares förbund håller inte med utan menar att funktions- och verkningsgrad, som nämns i vapenlagen, inte handlar om piplängd. På Twitter skriver förbundet att funktionen är omladdningssystemet och verkningsgraden är patronen vapnet är kamrat för.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev