Under tisdagen meddelade Mora tingsrätt dom i fallet som hade sin upptakt för över fem år sedan. Foto: Polisens förundersökning & Kristoffer Pettersson

Man döms för grovt jaktbrott på varg

Fyra män misstänktes inledningsvis för delaktighet i den illegal vargjakten på sjön Amungen 2019. En av dem åtalades och kallades till rättegång. Drygt fem år efter att vargjakten ägde rum har Mora tingsrätt dömt mannen till villkorlig dom och samhällstjänst.

Under eftermiddagen den 9 mars 2019 blev två personer vittne till händelsen på Amungen, på gränsen mellan Dalarna och Gävleborg. I förhör har de berättat hur en varg jagades med skoter, varpå föraren flera gånger ska ha rest sig upp och höjt ett vapen mot djuret.

Den ena av de två vittnena konfronterade därefter föraren på skotern som jagat vargen, och föraren till den blå skoter som ska ha anslutit längre ut på sjöisen – och som på vittnets mobiltelefonbilder syns sitta med vad som ser ut att vara en död varg i knät.

Bevis

Någon död varg, vapen som använts eller den blå skotern har aldrig hittats. Däremot har det av spår i snön konstaterats att ett vargspår och spår efter skoter följts åt ut på isen. På platsen för konfrontationen har blod från en ung hanvarg tillhörande Sjösvedenreviret hittats. Blod har också påträffats vidare bort till en vändplan i skogen.

Vem är föraren?

För mannen, nu i dryga 20-årsåldern, som var den ende som åklagare Anders Gustafsson efter nära fem års utredning åtalade, kom rättegången framför allt att handla om vad han gjorde i området den aktuella dagen för drygt fem år sedan – och om det var han som satt på den blå skotern med vargen i knäet.

Under rättegången blev kanske den största frågan vem som faktiskt syns på vittnets bild. Foto: Ur polisens förundersökningsprotokoll.

Åklagaren ansåg att bilden talade för att det var han, något mannen själv nekade till.

Samtidigt som åklagaren menade att Nationellt forensiskt centrum fastslagit att det finns många likheter mellan den åtalade och den fotograferade mannen, sågade försvaret beviset. Detta eftersom bedömningen hamnade på +1 på en skala från -4 till +4 och därmed ”talar i någon mån för att det är den åtalade”.

– Nationellt forensiskt centrum, NFC, har graderat bilderna till plus ett på sin skala. En etta är en etta, det håller helt enkelt inte, det räcker inte på långa vägar, sa mannens försvarare Magnus Lundh efter rättegången.

Fängelse

Mot bakgrund av bilden och övrig bevisning yrkade åklagaren på att mannen skulle dömas till fängelse och att straffvärdet kunde anses ligga på 1,5 år.

Mannens unga ålder vid brottstillfället och det långdragna utredningsarbetet talade dock för strafflindring, sa åklagaren och yrkade slutligen på ett års fängelse. Därtill att han skulle betala 61 578 kronor i skadestånd till Naturvårdsverket.

Mannen åtalades för grovt jaktbrott, alternativt grovt jakthäleri. Detta då åklagaren anser att mannen, som inte tros ha varit den som sköt vargen, medvetet har deltagit i jakten och därefter hanterat den döda vargen.

På frågan om bevisen knyter mannen till brotten svarade åklagaren direkt efter rättegången:

– Ja, det menar jag i alla fall. Sedan har det varit fler personer inblandade naturligtvis. Jag hade gärna åtalat dem också om bevisningen hade räckt till, men nu räckte den bara till den här personen, sa Anders Gustafsson.

Mannen har hela tiden förnekat inblandning i brottet, vilket även framfördes under rättegången.

Domen

Under tisdagen meddelade Mora tingsrätt sin dom: mannen döms för grovt jaktbrott till villkorlig dom, 200 timmar samhällstjänst. Om fängelse i stället hade valts som påföljd hade straffet legat på åtta månader, skriver tingsrätten.

”Slutsatsen tingsrätten drar av den muntliga och den övriga bevisningen som åberopats av åklagaren är att det är ställt utom rimligt tvivel att det var XX (den dömde, reds. anm.) som satt på den blå skotern och deltog i jakten på det sätt som påstås. Den bästa bevisningen för detta har varit den konstaterade likheten mellan fotografiet från mannen på skotern jämfört med fotografier på XX, att XX hade köpt likadana sportglasögon som skoterföraren hade på sig och att XX varit i närheten av området under den aktuella dagen före och efter brottstiden. Vidare ägde XX en likadan skoter som fotograferades av NN (vittnet, reds. anm.). Förutom ovanstående tillkommer också en rad bevisfakta av mindre vikt som avhandlats ovan.”

Ses som överbevisad

Vidare skriver rätten :

”XX är enligt tingsrätten överbevisad om att gemensamt och i samråd med andra förföljt en varg i syfte att döda den. Vargen har kommit att dödats av en medgärningsman till honom och XX har sedan en kort tid därefter lastat den på sin skoter och kört därifrån tillsammans med den andra skoterföraren. Enligt tingsrätten har XX haft uppsåt till dessa omständigheter och han har varit att anse som gärningsman med hänsyn till hans deltagande på brottsplatsen trots att det kom sig så att den var den andra skoterförare som avlossade det dödande skottet (jfr RH 2000:94).”

Långt tid

I enighet med vad åklagaren framförde under rättegången hänvisar även tingsrätten till strafflindring på grund av mannens låga ålder vid brottet då han var 19 år, och att flera år har gått sedan brottstillfället.

Tingsrätten ger också en känga åt polis och åklagare då man konstaterar att utredningen borde ha varit klar och åtal väckt så att en dom i tingsrätten hade kunnat meddelas i mars 2021, i stället för som nu, i mars 2024.

Inget skadestånd

Utöver åklagarens yrkande om fängelse begärde även Naturvårdsverket skadestånd för den döda vargen på 61 578 kronor, beräknad på statens kostnader för vargförvaltningen. Rätten avslår dock skadeståndsanspråket.

”De enda rättsfakta som åberopats till stöd för talan har dock varit att kostnaderna avser statens kostnader för vargförvaltningen. Det har inte förklarats hur den yrkade kostnaden beräknats fram eller exempelvis vad kostnaden för hela vargförvaltningen i Sverige uppgår till. Inte heller har någon information i övrigt framkommit om hur beräkningen skett av det yrkade skadeståndet trots rättens påpekandet om detta”, skriver Mora tingsrätt i domen.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev